ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Informujemy wszystkich członków PTTK, iż zgodnie z nową umową podpisaną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, od dnia 1 kwietnia br. członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK (oraz zwolnieni z jej opłaty) będą ubezpieczeni w  Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna (numer umowy: TO50/000429/17/A).

Ubezpieczenie to obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium całego świata. Sumy ubezpieczeń - w porównaniu do poprzedniej umowy - nie uległy zmianie bądź się zwiększyły.

Wszystkie informacje dotyczące aktualnego ubezpieczenia są dostępne na naszej podstronie Uezpieczenia oraz na stronie www.pttk.pl
Dostępna jest również strona z poprzednią umową (oraz plikami do pobrania) na ostatniej podstronie strony z ubezpieczeniami.

Przypomiamy również iż opłata składki z roku 2017 obejmuje ubezpieczenie do dnia 31.03.2018 r. Aby być ubezpieczonym od 1 kwietnia 2018 r. należy opłacić składkę za rok 2018. Opłacenie składki w późniejszym terminie oznacza, iż ubezpieczeni zacznie obowiązywać dopiero od daty opłacenia tejże składki.

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium