przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Komisja Turystyki Szkolnej

2018.06.09 PLENER RYSUNKOWO-MALARSKI

PLENER RYSUNKOWO-MALARSKI

9 czerwca 2018 roku (sobota), przy sprzyjającej aurze, Komisja Turystyki Szkolnej przy PTTK O/Ziemi Gliwickiej zorganizowała plener rysunkowo-malarski w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. W imprezie wzięli udział turyści z SP13 i SP41 w raz z opiekunkami, paniami: Penką Grabanią i Zofią Żywicką (łącznie 22 osoby) oraz panią Jadwigą Szandar, która przygotowała piękne dyplomy.

Najpierw młodzież zwiedziła ogród, wybierając sobie miejsca i obiekty, godne, ich zdaniem, uwiecznienia. Następnie wszyscy uczestnicy pleneru w skupieniu oddawali się sztuce…

Komisja Turystyki Szkolnej oceniła prace i każdy uczestnik otrzymał dyplom.

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Sznadar

2018.05.21 STANISZCZE MAŁE NAD MAŁĄ PANWIĄ

STANISZCZE MAŁE NAD MAŁĄ PANWIĄ

Dnia 21 kwietnia 2018r. Komisja Turystyki Szkolnej przy PTTK Ziemi Gliwickiej – Anna Błaż, Mirosław Czeczot zorganizowali wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Staniszczach Małych. W imprezie wzięło udział 52 uczniów i 7 opiekunów ze szkół: SP 13, SP 18, SP 21, SP 41 oraz ZSP 3 – GM 4.

Gospodarstwo Innego Wymiaru to „park rolniczy” - park rozrywki przyjazny dzieciom i dorosłym. Został stworzony w gospodarstwie rolnym i agroturystycznym Iwony i Eugeniusza Pietruszka w sierpniu 2013 roku. Jego głównym założeniem jest przybliżyć i ukazać wieś i gospodarstwo rolne w innym wymiarze - jako miejsce atrakcji, rozrywki, odpoczynku i aktywności.
Przez cały rok można poznawać uroki tego nietypowego gospodarstwa, którego głównym zajęciem jest edukacja poprzez działanie i zabawę w różnych formach, treściach i metodach.
Zajęcia prowadzone w GIPROL dla naszej grupy:
- Od ziarenka do ciastka
- Produkty z ula                                                                                                                                                          

- W pokazowej pasiece
- Skąd się bierze mleko                                                                                                                                            

- Jazda na gokartach                                                                                                                                                          

- Skoki na trampolinach    

Słoneczny dzień szybko minął i udaliśmy się w drogę powrotną do Gliwic.

                                             Organizatorzy : ANNA BŁAŻ, MIROSŁAW CZECZOT                              

                                             Zdjęcia: MAGDALENA ŁAPSZYŃSKA

Czytaj więcej...

XI ZLOT ODDZIAŁÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO

Dnia 14.04.2018r. odbył się XI ZLOT ODDZIAŁÓW WOJ.ŚLĄSKIEGO, którego meta znajdowała się na zamku w Toszku. W organizację zaangażowała się Komisja Turystyki Szkolnej.                         Przewodnik - Mirosław Czeczot prowadził trasę rekreacyjną ze Sławięcic do Rudzińca , połączoną ze zwiedzaniem Rudzińca i Pławniowic dla grup z Żywca, Będzina i Katowic. Pogoda dopisała, humory również. Wszyscy byli zadowoleni i pełni wrażeń przyrodą Powiatu Gliwickiego.

                                                                                                        Przewodnik – Mirosław Czeczot

IX RAJD „MARZANNA 2018”

IX RAJD „MARZANNA 2018”

Dnia 24.03.2018r. odbył się IX rajd „ Marzanna 2018” zorganizowany przez Komisję Turystyki Szkolnej przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej na trasie Wilcze Gardło – Smolnica. Przewodnikiem na trasie był Mirosław Czeczot. Po dotarciu do Wilczego Gardła przewodnik przedstawił historię dzielnicy          i udaliśmy się w stronę Smolnicy.

Historia

Wilcze Gardło zostało zaprojektowane przez Rudolfa Fischera, niemieckiego architekta z Bytomia. Zostało wybudowane w latach 1937–1941 przez Niemców oraz jeńców angielskich, na terenie podmokłego lasku należącego do wsi Smolnica. Osiedle było przeznaczone do zamieszkania przede wszystkim przez funkcjonariuszy NSDAP, członków SA i SS. Osiedle zostało zaprojektowane na wzór starogermańskiej wioski. Na osi głównej drogi dojazdowej do osiedla (obecna ul. Traktorzystów) zaprojektowano reprezentacyjny Dom Wspólnoty (Gemeinschaftshaus) pełniący funkcję budynku bramnego. Za bramą znajdował się rynek (obecny plac Jaśminu), którego pierzeje tworzą budynki wielorodzinne z lokalami usługowymi na parterze. Zamknięciem całego założenia jest budynek szkoły z boiskiem, który otaczają kolejne pierścienie domów jednorodzinnych. Od 1 kwietnia 1941 roku osiedle stało się samodzielną jednostką administracyjną, a robocza nazwa osiedla SA-Siedlung Eichenkamp została zmieniona na Glaubenstadt (Wierne Miasto), wraz z wydzieleniem obszaru lokacyjnego o powierzchni 64 ha. W 1945 roku osiedle nazwano „Wilcze Gardło” (autor nazwy nieznany), chociaż nadal jest potocznie używana przez część mieszkańców osiedla i okolicznych wsi nazwa „Wilk”. W roku 1939 osiedle liczyło 26 mieszkańców. Po wojnie zamieszkali tu w dużej części reemigranci z Lotaryngii, którzy przybyli w latach 1947–1948, oraz rodziny górnicze z okolicznych wsi. Od 1952 do 1975 roku Wilcze Gardło było samodzielną jednostką administracyjną w ramach powiatu. Było również najmniejszą gminą w Polsce, na dodatek korzystającą z tych samych praw administracyjnych, co miasta wydzielone. Na początku lat 70tych osiedle brało udział w ogólnopolskich konkursach czystości, zajmując pierwsze miejsca. Pieniądze z nagród wykorzystano między innymi do wybetonowania szutrowych ulic. Po reformie administracyjnej w 1975 roku zostało przyłączone do Gliwic. W roku 1961 liczyło 1653 mieszkańców, a dziewięć lat później 1559.


Dotarliśmy do strumyka i organizator rajdu opowiedział historię Smolnicy, nazewnictwo i legendy związane z tą miejscowością.

Nazwa miejscowości

Według niemieckiego nauczyciela Heinricha Adamy nazwa miejscowości pochodzi od polskiej nazwy "smoły" i wiąże ją z miejscem jej produkcji. W swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu jako najstarszą zanotowaną nazwę miejscowości wymienia on obecną polską nazwę w odmianie Smolnice podając jej znaczenie "Teerosenplatz" czyli po polsku "miejsce smoły"[2]. Niemcy zgermanizowali początkowo nazwę na Smolitz, a później na Smolnitz w wyniku czego utraciła ona swoje pierwotne znaczenie. Nazwa notowana była również w dokumentach spisanych po łacinie.   W 1936 roku nazistowska administracja III Rzeszy ze względu na słowiańskie pochodzenie nazwy zmieniła ją na nową, całkowicie niemiecką Eichenkamp, która nie miała żadnego związku z poprzednią historyczną nazwą.

Nazwy wsi Smolnica na przestrzeni lat:

Historia

Pierwsza wzmianka o wsi Smolnica pochodzi z roku 1228, a wzmianka o parafii w Smolnicy znajduje się w dokumencie Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis napisanym prawdopodobnie w 1295 roku. Tu podano że wieś Smolitz została założona na prawie niemieckim. Prawdopodobnie wtórna lokacja została nadana dla zachęty do osadnictwa na terenach złupionych przez najazd Mongołów. Posiadała 47 łanów ziemi.W 1376 r. Smolnicę zarejestrowano jako samodzielną parafię w podziale biskupstwa - diecezji Wrocław, w ostatniej połowie XIV - archidiakonat Opole, archiprezbiterat Gliwice pod nr 8: Smolnitz. Smolnica figuruje jako samodzielna parafia. Tak samo w obrachunku świętopietrza z 1447 r. znowu pod nr 8 jako samodzielna parafia. W roku 1506 właścicielem Smolnicy był niejaki Mikołaj, który wraz z całą wsią wziął pożyczkę w wysokości 15 nowych groszy czeskich, od proboszcza Sośnicowic, prawdopodobnie na rozwój wsi podupadłej w wyniku wojen husyckich lub innych klęsk. W roku 1600 lub 1603 ewangelicy wybudowali istniejący do dzisiaj kościółek drewniany pw. św. Bartłomieja. W 1667 roku stał się kościołem filialnym parafii pilchowickiej, prawdopodobnie wcześniej Smolnica podupadła w wyniku wojny trzydziestoletniej. Lokalizacja pierwszego kościoła katolickiego nie jest znana, prawdopodobnie mógł zostać zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej. Z tego kościoła zachował się częściowo tryptyk z około 1470 roku, ze szkoły praskiej (obecnie w muzeum w Raciborzu). Jego kopia znajduje się nad ołtarzem w nowym kościele. W 1943 roku Smolnica ponownie stała się niezależną parafią.

Miejscowa legenda wspomina, że w czasie wojny trzydziestoletniej odbyła się tu walka z wojskami szwedzkimi. Inna legenda wspomina o skarbach zakopanych przez Szwedów pod Trzema Dębami (miejsce w pobliżu hałdy między Smolnicą a Leboszowicami przy ścieżce dydaktycznej w lasach smolnickich). W tym czasie istniała tam wieś (lub przysiółek) o prawdopodobnej nazwie Kozurowka (Kocurówka). Jak wynika z miejscowych podań, mieszkali tam "Szwedzi" - prawdopodobnie dezerterzy z najemnej armii Mansfelda. Z podań wynika, że wieś ta wymarła na skutek degeneracji pokoleniowej, spowodowanej brakiem asymilacji osiedleńców.

W drugiej połowie XVII wieku Smolnica należała do dóbr Georga Bernharda von Welczek, kanclerza księstwa opolsko-raciborskiego. Jest on znany między innymi z powitania Jana III Sobieskiego na Śląsku, kiedy ten podążał na odsiecz Wiednia (wymieniony z tego powodu w poemacie "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza jako hrabia Wilczek - austriacki poseł do króla Sobieskiego; opis zachowania posła niezgodny z pełnym uznania opisem w „Kurierze wojennym”. Właścicielem wsi w latach 1715-1769 był Julius Gebhardt von Hoym, potem w latach 1769-1815 Amalia von Hohenlohe-Ingelfingen hrabina von Hoym. Potem w 1884 r. patronat objął Herzog von Ujest. W 1830 r. Smolnica należała administracyjnie pod zarząd okręgu Opole - Regierung Oppeln, do powiatu Tost-Glewitz; poczta była w Gliwicach.         W tymże roku było w Smolnicy 58 domów, jeden pański folwark, 1305 mieszkańców, wszyscy katolicy. Kościół w Pilchowicach, pow. Rybnik, jedna katolicka szkoła i jeden nauczyciel, jeden młyn wodny, jedna kopalnia rudy żelaza z pięcioma szybami (5 Schachten). Pracowało w niej 17 robotników, którzy wydobywali 3216 wiader rudy żelaza. Folwark mieścił się w górnej wsi od strony wschodniej w kierunku Żernicy. Zaś w 1864 r. mieszkało tu czterech wielkich gospodarzy, dwudziestu pięciu średnio- i dziewięciu małorolnych oraz trzydziestu jeden chałupników. Znajduje się tu na cmentarzu stary, drewniany kościół, w którym poza odpustem, kiermaszem i uroczystymi pogrzebami nie ma nabożeństw. Jeden dzwon oznaczony jest rocznikiem 1603. Kościół parafialny jest w Pilchowicach. Od 1843 r. Smolnica ma własną, katolicką szkołę, do której w 1864 r. uczęszczało 130 dzieci uczonych przez jednego nauczyciela.

Dotarliśmy do Leśnej Ścieżki Dydaktycznej, leśniczy Piotr Kulczyna rozpalił ognisko, upiekliśmy kiełbaski i grupami udaliśmy się na ścieżkę. Po przyjściu zostały ocenione Marzanny wykonane z materiałów ekologicznych. Jury – opiekunowie grup przyznali każdej szkole za przepiękne kukły I miejsce ex aequo i wręczono dyplomy.                              

W rajdzie wzięło udział 69 uczniów i 8 opiekunów ze szkół:

SP 8 – opiekun Barbara Badura

SP 18 – opiekun Anna Błaż

SP 21 – opiekunki Iwona Taracińska, Beata Połomska

ZSP 4 – opiekun Angelika Kawa

SP 41 – opiekunki Magdalena Łapszyńska, Zofia Żywicka

ZSP 3 – GM 4 – opiekun Mirosław Czeczot

Przepiękny, słoneczny dzień szybko minął i musieliśmy wracać do domu.

Organizatorzy: Mirosław Czeczot – przewodnik

                       Magdalena Łapszyńska – projekt dyplomu i fotograf

Czytaj więcej...

2018.03.16-17 Kopalnia Soli w Bochni

Wycieczką prozdrowotna do kopalni Soli w Bochni zrealizowano. Była pierwszą wycieczką w ramach zaplanowanych Dni Turystyki w szkole z okazji jubileuszu 40-lecia SKKT-PTTK „Turystyczna 13”.

Spędzona noc w komorach najstarszej polskiej kopalni soli kamiennej, z leczniczym mikroklimacie, poprawiła samopoczucie turystom. Atrakcje, które tam czekały – przejazd kolejką górniczą, niezwykła przeprawa łodzią podziemną rzeką, zjazd 140 metrową zjeżdżalnią i dyskoteką 250 m. pod ziemią, były niezapomniane.

Ekspozycje multimedialne w niespotykany sposób przedstawiała wieki historii solnego górnictwa, piękno solnych komór oraz wspaniałych geologicznych formacji.

Przeżyliśmy niezapomniane wrażenia z niezwykłej podróży w czasie. Podzieliliśmy się nimi z turystami z SP nr 18.

Organizatorem wycieczki była Penka Grabania – opiekun SKKT-PTTK „Turystyczna 13”.

Autor tekstu  i zdjęć: Penka Grabania

 

Free Lightbox Gallery