przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

Sklad zarządu KKiOP

Skład Zarządu KKiOP wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
w dniu 28 listopada 2012 roku:

 

Prezes: Aleksandra Koterbicka
Wiceprezes:
Gabriela Rościszewska
Skarbnik:
Maria Lasko
Sekretarz:
Jadwiga Szandar
Członkowie:
Ludmiła Kapłon, Magdalena Łapszyńska, Jan Kołodziej
Członek Honorowy Zarządu:
Leon Hupka