ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Aby stać się członkiem PTTK należy:

  1. wypełnić deklarację członka PTTK (druk można otrzymać w oddziale lub pobrać i wydrukować w 2 egzemplarzach)
    [wzór wypełnienia]
  2. dołączyć 2 zdjęcia  o wymiarach 30x40 mm  (do legitymacji i deklaracji)
  3. opłacić wpisowe
  4. opłacić składkę roczną
  5. zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.


Wysokość składek członkowskich PTTK na rok 2016:

  Składka roczna Wpisowe + opłata za legitymację
normalna 45,00 zł 15,00 zł
ulgowa

1. rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna)
2. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawności
3. bezrobotni
4. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne

25,00 zł 8,00 zł (uczniowie do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie: 6,00 zł)
ulgowa młodzieżowa

1. opiekunowie szkolnych kół PTTK
2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia
3. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia

20,00 zł
ulgowa za okres od 1 września do 31 grudnia  (dotyczy uczniów do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie) 10,00 zł 6,00 zł
Inne opłaty:
Wydanie duplikatu utraconej legitymacji 5,00 zł + składka członkowska za aktualny rok
Opłata składki członkowskiej za poprzednie lata (chęć zachowania ciągłości stażu członkowskiego) cena składki członkowskiej w danym roku

 

 Osoby zwolnione z opłacania składki członkowskiej:

1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia.

 

Składka członkowska wnoszona jest w macierzystym oddziale PTTK.

Zapisy oraz wpłaty przyjmuje Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej w godzinach otwarcia. Legitymacje członkowskie oraz ubezpieczenie są ważne od dnia opłacenia składki do 31 marca kolejnego roku. Dokładne informacje można uzyskać w naszym Oddziale PTTK.

Wszystkie opłaty zostały ustalone przez Zarząd Główny PTTK (uchwały dostępne TU)

 

Co dają składki?

Składki dają możliwość korzystania ze zniżek dla członków PTTK oraz rabatów w większości imprez organizowanych przez PTTK O/Gliwice oraz korzystania z wielu rabatów dla członków PTTK.