ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza
(MOK)


Odznaka weryfikowana jest przez:

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody (Krystyna Foryś) w każdą środę od 1700 do 1830

 

Odznaka jest jednostopniowa:

odznaka:
odznaka

Książeczka:

pkt 6. regulaminu:

"W celu dokumentowania wycieczek zaleca się zdobywającym odznakę, aby samodzielnie wykonywali zdjęcia, opisywali zwiedzane obiekty, zbierali odciski pieczęci, widokówki i inne trofea turystyczne związane z miejscem pobytu."

Regulamin:

Inne informacje:

Odznaki można nabyć w oddziale.