ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Odznaka Termin weryfikacji Komisja weryfikująca
każdy wtorek
od 1630
Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT

każda środa
od 1700 do 1830 (1)


Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody:
Komisja Krajoznawcza
każdy wtorek
od 1700 do 1800
Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy
  • Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK)
  • Jubileuszowa Turysta Przyrodnik
każda środę
od 1700 do 1830(1)
Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody:
Komisja Ochrony Przyrody
  • Odznaka Turystyki Pieszej (OTP)

Odznaki krajoznawcze i okolicznościowe (m.in.):

  • Siedmiomilowe Buty
  • Turysta Senior
  • Szlakami Aleksandra Janowskiego
każda środa
od 1700 do 1830 (1)
Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody:
Komisja Turystyki Pieszej (Gabriela Rościszewska)
[do zdobywania odznak nie sa wymagane specjalne książeczki; wystarczy zeszyt; wszystkie odznaki dostępne jedynie po wcześniejszym zamówieniu w Oddziale.]

 .

(1) - Książeczki weryfikowane przez Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody można również złożyć w sekretariacie Oddziału. W tym przypadku należy zamieścić dopisek  z nazwiskiem (patrz przy nazwie komisji) osoby mającej przeprowadzić weryfikację.