ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Rowerem przez miasto

W ciągu roku w Gliwicach powstanie 27 kilometrów ścieżek rowerowych. W dalszych planach jest budowa kolejnych tras i zaktualizowanie koncepcji całego układu dróg dla rowerzystów. Mają one służyć nie tylko rekreacji, ale tworzyć alternatywną i ekologiczną sieć komunikacyjną, umożliwiającą bezpieczne podróżowanie po mieście na dwóch kółkach. W tej sprawie sporo jest jeszcze do  zrobienia. Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w naszym mieście trwa od kilkunastu lat.  Gliwiczanie mają do dyspozycji w sumie ponad 84 kilometry tras. Na ich wybudowanie lub wytyczenie wydano około 7 mln zł z budżetu miejskiego, a 2 mln zł samorząd pozyskał z Unii Europejskiej. – Ścieżki rowerowe prowadzą obecnie do centrum Gliwic z wielu dzielnic. Przy nich  usytuowane są często miejsca ciekawe przyrodniczo, zabytki, obiekty sportowe i kulturalne. Około  20% dróg dla rowerów wiedzie przez lasy, parki i polne drogi, co sprzyja rekreacji i aktywnemu  wypoczynkowi w spokojniejszych miejscach niż śródmiejskie ulice – opowiada Tadeusz Cygan z  Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego. Szukając wytchnienia od miejskiego gwaru, warto wyjechać poza miasto. Gliwickie trasy łączą się bowiem z trasami w powiecie gliwickim i poza nim.

 

Obecnie trwają przygotowania do budowy
7 nowych odcinków ścieżek rowerowych w  Gliwicach

Planowane ścieżki mają łączną długość około 27 kilometrów. To przedsięwzięcie może  kosztować w sumie około 7 mln zł. Dla trzech odcinków obejmujących 12 kilometrów tras są już gotowe projekty. – To odcinki wytyczone na osiedlu Waryńskiego, w Starych Gliwicach i na Wójtowej Wsi – wzdłuż Ostropki. Będziemy modernizować nawierzchnię, ustawiać oznakowanie i mapy  gliwickich ścieżek. W najbliższym czasie zorganizujemy przetarg na wykonawcę zadania, a prace mogą ruszyć w lecie – informuje Tadeusz Cygan. Równocześnie trwa projektowanie czterech kolejnych tras: od ul. Bekasa na Sikorniku – przez Trynek i lotnisko – do granicy z gminą Gierałtowice, od Sośnicy – przez Ligotę Zabrską – do ul. Bojkowskiej, od ul. Zygmuntowskiej –  przez Stare Łabędy – do granicy z gminą Rudziniec oraz od ul. Zakątek Leśny – przez Las Łabędzki  – do ośrodka wypoczynkowego w Czechowicach. Ich budowa może ruszyć w tym roku. Systematycznie prowadzona jest także modernizacja istniejących szlaków rowerowych. – Teraz kontynuujemy rozpoczętą w 2009 roku gruntowną modernizację około 12 kilometrów dróg od Placu Mickiewicza do Żernik. W niektórych miejscach musimy obniżyć krawężniki, gdzie indziej naprawić  nawierzchnię. Zajmujemy się też oznakowaniem, bo trzeba dostosować je do nowych wzorów – opowiada Tadeusz Cygan.

 

Systematycznie powstają i będą powstawały trakty pieszo-rowerowe wzdłuż nowych ulic

Bez wątpienia kłopotliwa dla rowerzystów jest jazda pomiędzy samochodami na  miejskich ulicach. W tym wypadku także można liczyć na stopniową poprawę. Docelowo ścieżki rowerowe powinny być elementem układu komunikacyjnego i umożliwiać bezpieczne przemieszczanie się na dwóch kółkach. – Kiedyś wystarczyło postawić przy drodze znak z namalowanym rowerem i już była ścieżka. Natomiast budowa bezpiecznych traktów pieszo- rowerowych wzdłuż ulic to spory wydatek. Przykładowo 1,8 kilometra takiej ścieżki przy ulicy Portowej kosztowało 1,3 mln zł – podkreśla Tadeusz Cygan.

 

Warto wiedzieć, że przy okazji budowy lub gruntownych remontów ulic Zarząd Dróg Miejskich stara się tworzyć – tam, gdzie to możliwe i potrzebne – także ścieżki dla rowerów. – Trakty pieszo-rowerowe powstały przykładowo wzdłuż nowego łącznika drogowego pomiędzy ulicami Nowy Świat i Kosów oraz przy fragmencie obwodnicy zachodniej pomiędzy ulicami Andersa i Sowińskiego – mówi Waldemar Garmulewicz z ZDM.

 

Wkrótce rozpoczną się prace nad nową koncepcją tras rowerowych

Wydział Inwestycji i Remontów UM informuje, że w koncepcji trzeba uwzględnić zmiany w układzie drogowym Gliwic,  zaplanować następne ścieżki, zaktualizować mapy i nanieść na nich trakty pieszo-rowerowe, które  powstały i będą powstawać przy nowych ulicach. Interesujesz się rozbudową ścieżek rowerowych?  Chciałbyś przyjrzeć się projektom tras, podzielić się swoimi pomysłami, przekazać uwagi lub  wnioski? Możesz skontaktować się w tej sprawie z pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów UM: Mariuszem Komidzierskim (pokój 522, tel. 32/239-11-29, e-mail: komidzerski_m @ um.gliwice.pl) lub Tadeuszem Cyganem (pokój 520, tel. 32/239-13-16, e-mail: cygan_t @ um.gliwice.pl). (roa-al)

25 marca 2010 r.

Całe wydanie

 

Źródło: http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=23573/1