ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Rowerem po Gliwicach.


Sieć gliwickich ścieżek rowerowych liczy sobie już blisko 84 km długości. Ostatnim nabytkiem w tym względzie jest 5 nowych tras dla rowerzystów w rejonie ulic: Edisona – Wyczółkowskiego, Orlickiego – Zamojskiej, Poniatowskiego – Szymanowskiego oraz osiedla Kosmonautów w  Łabędach i północnej części Ostropy. Utworzono je w latach 2007 – 2008.

 

Niedawno przyznano  Gliwicom prawie 2 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na realizację tego zadania. Ścieżki rowerowe wiodą w większości poboczami istniejących jezdni dróg publicznych w mieście. W mniej więcej 20% poprowadzono je zaś lasami, drogami polnymi i gruntowymi oraz chodnikami  miejskich ulic. Dotyczy to także 5 najnowszych tras rowerowych. Ich łączna długość wynosi 19,45  km.

 

Zabiegi gliwickiego samorządu o uzyskanie eurodotacji na ich budowę zostały uwieńczone  powodzeniem. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował ostatnio, że nasze  miasto otrzymało na ten cel zastrzyk pieniężny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego (blisko 75% ogółu wydatków poniesionych na budowę i oznakowanie ponad 19 km  ścieżek rowerowych).

 

Warto przypomnieć, że pierwsza z gliwickich tras dla rowerzystów powstała  przed 14 laty. Łączy Plac Piłsudskiego z ul. Kasztanową i przebiega wzdłuż ulic Powstańców  Warszawy, Orlickiego i Jana Śliwki. Potem pojawiły się następne. Na budowę wszystkich ścieżek  rowerowych w całym mieście wydano dotąd ok. 7,1 mln zł.

 

Plany zakładają dalszą rozbudowę sieci  dróg dla rowerzystów w naszym mieście. – Do końca 2011 roku powstanie ponad 12 km nowych  tras w Bojkowie, Łabędach, Czechowicach, Sośnicy oraz w rejonie lotniska Aeroklubu Gliwickiego.  Ponadto przewiduje się gruntowną modernizację 24 km istniejących ścieżek rowerowych w  śródmieściu, Wójtowej Wsi, Ostropie, a także w rejonie ul. Kozielskiej. Prace modernizacyjne  rozpoczną się pod koniec bieżącego roku i potrwają ok. 10 miesięcy. Budowa 5 kolejnych tras ruszy  zaś w III kwartale przyszłego roku i zajmie rok. W ostatnim czasie rozstrzygnięto przetarg na  opracowanie ich projektów – informuje Tadeusz Cygan z Wydziału Inwestycji i Remontów UM.

 

Inwestycja wymaga m.in. przebudowy wielu chodników na ciągi pieszo-rowerowe, remontu bądź  przebudowy dróg żwirowych, wykonania odpowiednich miejsc odpoczynkowych dla rowerzystów, a  także czytelnego oznakowania tras. Dodajmy, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gliwic na lata  2010 – 2013 przewidziano wyasygnowanie 3 mln zł na rozbudowę miejskiej sieci ścieżek  rowerowych. (luz).

 

 

Gdzie powstaną nowe trasy rowerowe? Rejon Bojkowa, Sikornika, Trynku.

 

  • od granicy z Knurowem poprzez Bojków, lotnisko, os. Trynek, Sikornik do Placu Piłsudskiego (trasa nr  29).
  • na odcinku od skraju Sośnicy poprzez Ligotę Zabrską, lotnisko, Sikornik, do Wilczego Gardła  (trasa nr 370).
  • od granicy z Knurowem poprzez Bojków do Sikornika (trasa nr 831)Rejon  Czechowic i Łabęd.
  • od Ośrodka Czechowice do Czechowic (trasa nr 17).
  • od granicy z  Pyskowicami poprzez Czechowice do Łabęd (trasa nr 394).
  • na odcinku drogi od Ośrodka  Czechowice – ul. Strzelców Bytomskich (trasa nr 399).

 

10 września 2009 r.

Całe wydanie

Źródło: http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=21408/1