ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

W ostatnich latach turystyka rowerowa staje się coraz bardziej popularna. Rowerzyści jeżdżą już nie tylko dla sportu, ale również rekreacyjnie, turystycznie, a także wykorzystując rower jako codzienny środek transportu do pracy czy szkoły. Dlatego miasta na całym świecie otwierają się na rowerzystów, tworząc im odpowiednią infrastrukturę.
Rowerzyści jak i inni uczestnicy ruchu powinni przestrzegać przepisów ruchu drogowego jak również dobrych obyczajów. Jeżdżąc rozważnie i myśląc o innych uczestnikach ruchu nie będzie nazywany - jak to się często zdarza - 'zawalidrogą' czy 'piratem drogowym', a jazda staje się dużo bardziej bezpieczniejsza dla rowerzysty i dla osób znajdujących się w jego otoczeniu.
Definicje szlaku, trasy i drogi rowerowej
Znaki drogowe dotyczące rowerzystów
c-13

Drogi (ścieżki) rowerowe

 "Droga dla rowerów (zwana ścieżką rowerową) – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi."

W Gliwicach nie ma zbyt wielu ścieżek rowerowych 'z prawdziwego zdarzenia'. Szacunkowa ilość dróg rowerowych utwardzonych (asfaltowych lub z kostki betonowej), które zostały oznaczone znakiem C-13 wynosi około 14 km, a ciągów pieszo-rowerowych około 7,6 km. (Obliczenia szacunkowe, według danych naniesinych na mapę).

Wyznaczaniem oraz budową dróg rowerowych w Gliwicach zajmuje się Urząd Miejski w Gliwicach.

Aktualne ścieżki rowerowe w Gliwicach - mapa

Gliwickie ścieżki rowerowe - mapa
 

Znak R-1

Trasy (szlaki) rowerowe

"Trasa rowerowa (szlak rowerowy) to czytelny i spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, funkcjonalnie łączący poszczególne części miasta i obejmujący: wydzielone drogi rowerowe, pasy i kontrapasy rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne o małym ruchu (w porozumieniu z zarządcą takiej drogi) oraz inne odcinki, które mogą być bezpiecznie i wygodnie wykorzystywane przez rowerzystów. W skład jednej trasy rowerowej mogą wchodzić dwie (lub więcej) drogi rowerowe, biegnące równolegle (np. po dwóch stronach jezdni czy rzeki) lub ulice o ruchu uspokojonym."
Dobre trasy rowerowe charakteryzują się przede wszystkim właściwym oznakowaniem (odpowiednio częstym)  i poprowadzone bezpiecznymi odcinkami (najlepiej drogami rowerowymi, a poza miastami jeżeli nie ma takiej możliwości to przez drogi mało uczęszczane przez samochody). Szlaki rowerowe powinny przede wszystkim łączyć różne miasta oraz ich dzielnice oraz spełnać rolę turystyczną: prowadzić przez miejsca warte zobaczenia czy zwiedzenia.


W Gliwicach
dużo lepiej wygada sprawa tras rowerowych. Jest ich więcej niż dróg rowerowych i powoli zaczynają tworzyć sensowne połączenia różnych dzielnic miasta. Lecz do doskonałości jeszcze sporo brakuje. Niektóre trasy są kiepsko oznakowane (głównie przez zbyt rzadkie uzupełnianie zniszczonego oznakowania) bądź całkiem porzucone (najlepszym przykładem jest trasa z centrum Gliwic do Sośnicy, gdzie pozostało zalewdwie kilka pojedynczych znaków przez co trasa praktycznie nie istnieje). Należy również uważać na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Nadrzecznej, gdzie do szlaku czerwonego dołączono inny szlak oznaczony tym samym kolorem.
Oznakowaniem szlaków rowerowych w Gliwicach zajmuje się Urząd Miejski w Gliwicach.

Aktualne trasy rowerowe w Gliwicach - mapa
Gliwickie trasy rowerowe - mapa

 Linki:

Trasy rowerowe Powiatu Gliwickiego (źródło: http://starostwo.gliwice.pl):

Powiat Gliwicki

Knurów-Gierałtowice

Rudziniec-Pyskowice

Sośnicowice-Pilchowice

Toszek-Wielowieś


Śląski Klub Znakarzy Tras Turystycznych
turystyczny_klub_kolarski_im_w_huzy_minTurystyczny Klub Kolarski im. W. Huzy - rajdy rowerowe
Nowe Gliwice

gliwicki rower Gliwicki Rower Miejski

Urząd Miejski w Gliwicach - mapa tras rowerowych 

Mapy tras rowerowych oraz artykuły publikowane przez Urząd Miejski w Gliwicach

Baza rowerów