ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

czarna kokardaZ wielkim żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym zmarł nasz serdeczny kolega Romuald Romanowski - prezes Koła Przewodników Tatrzańskich im Tadeusza Szczerby i wieloletni członek Oddziału.

 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 26 marca w kościele Chrystusa Króla o godz 10.30 po czym zostanie odprawiona ceremonia pogrzebowa na cmentarzu Lipowym.

2015 romuald romanowski

 

 

2015.03.20 romanowski

 

Czytaj więcej...

2014.09.30 zygmunt rykiert

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 27 wrzesnia 2014 r. w wieku 88 lat zmarł nasz kolega Zygmunt Rykiert.

Msza  święta zostanie odprawiona 4 października 2014 r. o gozd.9.30 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 4 października 2014r. o gozd. 11.00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

 

Czytaj więcej...

2014.06.01 marta jojkoZ wielkim żalem informujemy, że w dniu 1 czerwca 2014 r zmarła Marta Jojko w wieku 90 lat.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 4.06.2014r. w kościele Matki Boskiej Różańcoewj w Rudzie Ślaskiej przy ul. Kościelnej o godz 14.30.

 

Kol. Marta JOJKO wstąpiła do PTTK w 1958 r. stając się wkrótce bardzo aktywnym członkiem Towarzystwa. Należała do Oddziału PTTK w Bytomiu, ale droga zawodowa zawiodła ją do Gliwic. Od 1964 r. pracowała jako nauczyciel matematyki w Technikum Chemicznym, Technikum Chemiczno-Mechanicznym i Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach. Od początku organizpwała wycieczki w góry, rajdy piesze wiosenne, rajdy dla maturzystów i marsze na orientację dla młodzieży szkolnej. Obdarzona pasją i zapałem poznawania, pracując z młodzieżą przekazywała im swoje zainteresowania. Uczyła je kochać ojcowiznę, poznawać ciekawe miejsca, przeżywać radość, przygody i życia w gromadzie. W 1965 r. powstało pod jej kierownictwem koło SKKT-PTTK przy szkole, w której pracowała. Rozwijała współpracę z Oddziałem PTTK Gliwice, w tym z Klubem Turystów Pieszych „Wagabunda”. Prowadziła młodzież na kilkanaście rajdów rocznie, na wycieczki i wędrowne obozy podczas wakacji (łącznie ok. 55), zimowiska krajoznawcze (ok. 25), współpracowała z PTSM w całym województwie. Prowadziła łącznie ponad 85 obozów i dziesiątki innych imprez turystycznych i krajoznawczych. Młodzież pod jej opieką zdobywała czołowe miejsca w konkursach i współzawodnictwie międzyszkolnym. Koło pod jej kierunkiem brało udział w Konkursach Krasomówczych w Gołubiu-Dobrzyniu, w Rajdach Grunwaldzkich w Krakowie. Wędrując zawsze z aparatem fotograficznym utrwalała przeżycia turystyczne, organizowała wystawy swoich prac. Posiadała uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej, Przodownika Turystyki Górskiej, Przewodnika Terenowego, Przewodnika Beskidzkiego II stopnia i Pilota Wycieczek Krajowych. Po momo, że od 2001 r. przebywała na emeryturze, nie przerwała swojej społecznej działalności. Nadal przygotowywała młodzież, opracowywała program i trasy rajdu „Znam Gliwice i okolice”, a dla klas pierwszych szkół ponad gimnazjalnych we wrześniu zorganizowała imprezę integracyjną.

Przodownik Turystyki Pieszej                      Nr 3872   2000 r.

Przodownik Turystyki Górskiej       Nr 1609   1996 r.

Przewodnik Terenowy                      Nr 225     2000 r.

Przewodnik Beskidzki II stopnia      Nr 274     2000 r.

Pilot Wycieczek Krajowych             Nr 1196   2000 r.

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej                                                           1980   Nr 28738

Złota Odznaka „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”      1983   Nr 83292

Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki”                                   1984   Nr 2340

Złota Odznaka PTSM                                                                                  1997   Nr 1506/01

Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych 1992   Nr 447/92

Złota Regionalna Odznaka PTTK „Ziemi Rzeszowskiej”              1979   Nr 81

Złota Homorowa Odznaka PTTK                 2008

W dniu 19 czerwca zmarł Władysław Helis.

Urodził się 16 października 1947 r. w Zabrzu. Do PTTK zapisal sie 14.10.2009 r. Był jednym z załozycieli koła "TRION", gdzie działał jako wiceprezes w latach 2009 - 2012, a później jako sekretarz koła. Był osobą działającą społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych, organizował spotkania i imprezy integrujące, sportowe oraz wycieczki dla osób niepelnosprawnych. Aktywnie uczestniczył w stowarzyszeniu "Klub Seniora 50+" w Pyskowicach. Był czlonkiem Polskiego Zwiazku Niewidomych w Gliwicach. Otrzymał następujące odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka "Zasłużonego w rozwoju woj. katowickiego", Honorowa Odznaka Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej oraz Śląską Odznakę Honorową.

Pogrzeb odbędzie sie 22 czerwca br. ogodz. 11.00 w Pyskowicach, w parafi pw. "Matki Nieustającej Pomocy".

W dniu 22 marca 2013 r. zmarła nasza koleżanka

Aleksandra Czechowska-Gąbka.

Koleżanka Ala rozpoczęła działalność w PTTK w 1972 r. W trakcie swej działalności zdobyła uprawnienia: przodownika turystyki pieszej, instruktora krajoznawstwa regionu, instruktora ochrony przyrody i przewodnika terenowego. Przez wiele lat pełniła funkcję opiekuna SKKT-PTTK w Szkole Podstawowej w Pilchowicach. Była przewodniczącą Oddziałowej Komisji Krajoznawczej. Działała w Oddziałowej Komisji Młodzieżowej i Klubie Turystyki Pieszej „Wagabunda” oraz, od 1982 r. w Klubie Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody.

W czasie naszych wspólnych wycieczek korzystaliśmy z Jej ogromnej wiedzy przyrodniczej. Uczyła nas rozpoznawać rośliny – była w tym niezastąpiona. Będzie nam brakowało Ali, a każda napotkana podczas wędrówek roślinka będzie nam Ją przypominała.

Msza za zmarłą zostanie odprawiona we wtorek 26 marca 2013 r. o godz. 13.30 w kościele parafialnym w Pilchowicach, a pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu na cmentarzu w Bojkowie około godz. 15.00. Rodzina Zmarłej zapewnia przewóz uczestników uroczystości z Pilchowic do Bojkowa.

Stanisław Nechay (13.12.1938 – 15.01.2013r.)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Stanisława Nechaya.

Do PTTK wstąpił w 1964 roku. Po zdaniu w 1967 roku egzaminu na przewodnika beskidzkiego wstąpił do Koła Przewodników Turystycznych w Gliwicach. Będąc pasjonatem Sudetów, ukończył w 1973 roku z wynikiem pozytywnym kurs na przewodnika sudeckiego. W 1968 roku uzyskał uprawnienia przodownika turystyki górskiej. Aktywnie uczestniczył w pracach Koła Przewodników Turystycznych miedzy innymi w latach 1970 – 1978 pełnił funkcję członka zarządu Koła, a w latach 2000 – 2008 był członkiem komisji rewizyjnej Koła.

Za swoje osiągnięcia turystyczne wyróżniony:

  • Odznaką  Zasłużony w Rozwoju Woj. Katowickiego 1978r.,
  • Medalem 100 lecia Turystyki w Polsce,
  • Złotym Krzyżem Zasługi 1985,
  • Odznaką 25 lat Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej 1978
  • Medalem 25 lecia Przewodnictwa Turystycznego PTTK 1975
  • onorowa Odznaką 30 lecia Oddziału PTTK Gliwice 1983,
  • Złotą Honorową Odznaką PTTK 1989.

Odszedł wspaniały krajoznawca, entuzjasta i popularyzator walorów turystyczno – krajoznawczych polskich gór. Na wieczną wędrówkę odszedł Człowiek ogromnej życzliwości, kultury osobistej i poczucia humoru,  który przez swoje pracowite życie dobrze służył sprawom PTTK, macierzystemu Oddziałowi oraz Kołu Przewodników Turystycznych w Gliwicach.
Pozostanie na zawsze w naszej dobrej pamięci.
Msza Żałobna w sobotę o godz. 10.30 w kościele p.w. Matki Boskiej Kochawińskiej, po czym pogrzeb na Cmentarzu Centralnym.