ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

krystyna_forys

 

 

27 maja 2011 r. zmarła Krystyna FORYŚ,  pożegnaliśmy naszą drogą koleżankę  – wieloletniego członka i działacza Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej  31 maja br.

Każda śmierć budzi wśród tych, którzy pozostali, większy lub mniejszy odruch buntu. Każda rodzi pytanie – dlaczego już.. Każda jest bowiem bardziej lub mniej zaskakująca.

Krystyna Foryś była członkiem PTTK od 1964 roku. Godzi się podkreślić – aktywnym członkiem. Uzyskała uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej i Kolarskiej oraz Instruktora Ochrony Przyrody. W minionych latach pełniła obowiązki prezesa Klubu Turystyki Pieszej „Wagabunda”, prezesa Koła Zakładowego nr 31, przy GZCh „Carbochem”. Miała wielkie osiągnięcia w krzewieniu turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony przyrody. Była kierownikiem tras pieszych, organizatorem wycieczek autokarowych, górskich, narciarskich i kajakowych. Przez wiele lat była komandorem Rajdu Szlakami Powstań Śląskich. W gliwickim oddziale przewodniczyła Komisji Odznaczeń i Wyróżnień. Przez kilka kadencji pełniła funkcję członka Zarządu Oddziału. Była członkiem Zarządu  oraz kronikarzem  Klubu Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody,  była członkiem Komisji Kół Zakładowych. Działalność Koleżanki Krystyny Foryś została dostrzeżona i uhonorowana przez władze PTTK. Otrzymała: Brązowy Krzyż Zasługi, „Zasłużony Działacz Turystyki” w stopniu srebrnym, „Zasłużony w rozwoju woj. Katowickiego” w stopniu złotym, Srebrną i Złotą Honorową Odznakę PTTK, Srebrną Odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Śląską Honorową Odznakę PTTK, Honorową Odznakę Oddziału, Medalem 35 – lecia Oddziału PTTK, Wpisem do Księgi Zasłużonych Działaczy Oddziału, Dyplomem 50 – lecia Oddziału, Złota Odznaka „Zasłużony  dla Przemysłu Chemicznego”, Srebrna Honorowa odznaka Ligii Ochrony Przyrody, Odznaka Honorowa PCK III stopnia, Odznaka Honorowa Sitach,

Koleżanka Krystyna Foryś odeszła tak nagle i niespodziewanie. To nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Nie tylko dlatego, ze każdy człowiek jest inny ... Ale jeśli osoba do końca aktywna, pełna energii i pomysłów, a przy tym pogodna
i życzliwa wszystkim odchodzi – tym większy żal ...

Krysiu, wierzymy, że tam u góry wędrujesz po niebiańskich szlakach – pogodna

i szczęśliwa, mrugająca do nas porozumiewawczo – jeszcze się spotkamy... Będziemy

o Tobie pamiętać, do zobaczenia!