ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

 

2015.10.12 wojciech moszynskiOddział PTTK Ziemi Gliwickiej kolo przewodnikow tatrzanskich min
Koło Przewodników Tatrzańskich im Tadeusza Szczerby w Gliwicach
z przykrością informują, że 12 października 2015 r. zmarł kol. Wojciech Moszyński
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 16.10.2015 r. o godz.13.00 w kaplicy
Cmentarza Centralnego w Gliwicach
Msza Św. w intencji zmarłego odbędzie się w Kościele p.w. Chrystusa Króla w Gliwicach
przy ul. Okrzei o godzinie 12.00. w dniu 18 października 2015 r.

 

 

Kol. Wojciech Moszyński swą społeczną działalność rozpoczął w 1956 r. w kole PTTK przy Hucie 1-Maja w Gliwicach, której był pracownikiem. W latach 1966 – 1991 był prezesem koła. Pod jego kierownictwem, Koło organizowało wiele wycieczek krajowych i zagranicznych, min. tygodniowe 15-to osobowe obozy wędrowne po Tatrach Słowackich, 2 – tygodniowe obozy dla młodzieży w Sudetach i Beskidach, corocznie kilkanaście wycieczek weekendowych w Tatry, na Spisz i Orawę. W 1968 r. uzyskał uprawnienia Przewodnika Beskidzkiego, a w1971 r. uprawnienia Przewodnika Tatrzańskiego wiele z tych wycieczek organizował i prowadził osobiście. Staraniem Koła, a jego w szczególności Huta została udostępniona do zwiedzania. Sam uzyskał w 1972 r. uprawnienia Przewodnika Zakładowego Huty Gliwickiej. Z jego inicjatywy powstało w 1974 r. SKKT-PTTK przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Huty 1-Maja, które działa do dnia dzisiejszego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych. Pracował i działał społecznie w Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej, gdzie był Członkiem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego, członkiem Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej, członkiem Zarządu Oddziału. W Oddziale kol. Wojciech Moszyński pracował głównie w ramach KTG, biorąc czynny udział organizacji i obsłudze imprez górskich dla młodzieży szkół średnich woj. katowickiego, dzieci i młodzieży szkół gliwickich oraz nauczycieli z całego kraju. Stale współpracował z Terenowym Referatem Weryfikacyjnym GOT PTTK biorąc często udział w cotygodniowych dyżurach weryfikacyjnych. Był propagatorem turystyki górskiej i zdobywania odznak GOT. Służył młodzieży i jej opiekunom wszechstronną informacją turystyczno-krajoznawczą o górach, popularyzując wiedzę o górach, prowadząc doradztwo w zakresie bezpiecznego uprawiania turystyki kwalifikowanej, a w szczególności turystyki górskiej. W latach 1982 – 1988 prowadził obozy turystyki kwalifikowanej po Tatrach Słowackich organizowane przez KTG ZG PTTK Kraków i BTZ PTTK Warszawa.

 

Posiadane wyróżnienia PTTK:

 

Honorowa Odznaka Oddziału

 

Wpis do Księgi Działaczy Oddziału

 

Śląska Odznaka Honorowa

 

Wpis do Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK woj. Katowickiego

 

Srebrna i Złota Honorowa Odznaka PTTK

 

Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej

 

Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu złotym

 

Posiadane odznaczenia państwowe, resortowe i organizacji społecznych /rok nadania,

 

- srebrny Krzyż Zasługi – 1977

 

- Złoty Krzyż Zasługi     - 1985

 

- srebrna odznaka „ Zasłużony Działacz Turystyki” - 1995