ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

turystyczny klub kolarski im w huzyZaproszenie na Rajd Rowerowy

„Pamiętamy o tragedii żołnierzy NSZ oddziału Henryka Flame ps.Bartek”

 

26 września 2015 r.

Organizator:

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Rynek 11, tel. 32 231-05-76

Cel imprezy: Uczczenie pamięci żołnierzy NSZ oddziału Henryka Flame ps. Bartek. Udział we Mszy Świętej za dusze pomordowanych żołnierzy oraz uroczystościach rocznicowych w miejscu tragedii w Barucie na uroczysku Hubertus. Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz propagowanie zdobywania odznak turystycznych.

Program rajdu:

Zbiórka uczestników rajdu 26 września 2015 r. – sobota - o godzinie 7.45 przed siedzibą PTTK w Gliwicach, Rynek 11.

Wyjazd 8.00

Przejazd trasą: Rynek, Brzezinka,Taciszów, Bycina, Słupsko, Toszek, Dąbrówka, Barut,Jemielnica,Centawa,Błotnica Strzelecka,Toszek,Pyskowice,Czechowice,Gliwice.

Trasa bardzo trudna, około 90 km.

Rajd poprowadzą przodownicy Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach.

Zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 13.00 w Barucie. Powrót grupowy lub indywidualny wybraną przez uczestników trasą.

UWAGA!!!

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty. Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników. Dla własnego komfortu uczestnik powinien wykazywać się dobrą kondycją fizyczną i wziąć pod uwagę długość trasy. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe
w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zaleca się jazdę w kaskach rowerowych. Każdy uczestnik rajdu musi bezwzględnie posiadać sprzęt i narzędzia potrzebne do usunięcia awarii we własnym rowerze.

Rajd odbędzie się niezależnie od pogody, udział w rajdzie jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

Informujemy, że jak co roku nasz Oddział po raz kolejny nabył gwarancję ubezpieczeniową. Aktualna o nr 02.376.200 opłacona w firmie AXA jest ważna do dnia 17.09.2016 r.

Gwarancja spełnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 233, poz 2268 z późn. zm). Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego.
Przedmiotem gwarancji jest zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej lub zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za uczestnictwo w imprezie.

gwarancja ubezpieczeniowa 2015 2016 min

 

turystyczny klub kolarski im w huzy minZapraszamy na rajd rowerowy

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im Wł. Huzy w Gliwicach, działający przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej, zaprasza sympatyków turystyki rowerowej, w niedzielę dnia 30 sierpnia 2015 do Pilchowic na XXII Rajd Rowerowy „ Rowerowe Pożegnanie Wakacji”. Meta rajdu usytuowana będzie na terenie TARGOWISKA GMINNEGO w Pilchowicach przy ul. Damrota 5, będzie czynna od godz. 11:00 do godz. 13:00. Dojazd trasami dowolnymi lub trasą wyznaczoną z gliwickiego rynku ze wspólnym startem o godz. 9:00. Na mecie po wpłaceniu symbolicznego wpisowego, uczestnicy otrzymają pamiątkową plakietkę i będą mogli brać udział w konkursach sprawnościowych, których zwycięzcy otrzymają nagrody . Impreza została dofinansowana ze środków UM w Gliwicach

Wszystkich zainteresowanych turystyką rowerową zapraszamy w każdy wtorek o godz. 17:00 na zebrania klubowe, odbywające się w sali na I piętrze w siedzibie Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej Rynek 11 w Gliwicach, na których można się dowiedzieć o innych imprezach.

Serdecznie zapraszamy

TKK. im Wł. Huzy

turystyczny klub kolarski im w huzy minTurystyczny Klub Kolarski PTTK
im. Władysława Huzy

w Gliwicach
zaprasza na
RAJD PO ZIEMI GLIWICKIEJ

 Część VI
Gliwice - Toszek - Gliwice
23 sierpnia 2015

Rajd rozpocznie się na gliwickim Rynku i prowadzić będzie przez Łabędy, Bycinę,Ciochowice,Toszek . Powrót do Gliwic nastąpi przez Słupsko,Niewiesze,Taciszów,Brzezinkę.

 W trakcie rajdu jego uczestnicy odwiedzą zabytki ziemi toszeckiej.Główną atrakcją rajdu będzie zwiedzanie zamku w Toszku. Długość trasy to około 65 km,trasa łatwa,tempo turystyczne. Rowerzyści wyruszą z gliwickiego Rynku o godz. 9.00 (zbiórka najpóźniej o godz. 8.45). Powrót do Gliwic planowany jest na godz. 16.00.

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.Udział w imprezie bezpłatny. Dla własnego bezpieczeństwa należy zaopatrzyć się kask.

Szczegółowy regulamin na stronie internetowej klubu - http://klubhuzy.g-ce.pl

 

trionZarząd Koła PTTK TRION w dniu 29.08.2015 r organizuje festyn intgracyjny

"Biesiada TRION 2015". Na wyżej wymienioną imprezę zostaną zaproszone 10 drużyn z organizacji pozarządowych, władze miasta, władze oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, osoby pomagające przy organizacji festynu, firmy wspomagające organizację, wolontariusze oraz publiczność lokalna.

Rozpoczęcie imprezy przewidziano na godzinę 15:00, a zakończenie na godzinę 20:00.

Odpowiedzialnym organem jest Zarząd Koła PTTK pod kierownictwem prezesa Koła

kol. Adamem Wala.