ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Zaproszenie na Rajd Rowerowy

„Pamiętamy o tragedii żołnierzy NSZ oddziału Henryka Flame ps.Bartek”

 30 września 2017 r.

Organizator:

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Rynek 11, tel. 32 231-26-16

Cel imprezy: Uczczenie pamięci żołnierzy NSZ oddziału Henryka Flame ps. Bartek. Udział we Mszy Świętej za dusze pomordowanych żołnierzy oraz uroczystościach rocznicowych w miejscu tragedii w Barucie na uroczysku Hubertus. Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz propagowanie zdobywania odznak turystycznych.

Program rajdu:

Zbiórka uczestników rajdu 30 września 2017 r. – sobota - o godzinie 7.45 przed siedzibą PTTK w Gliwicach, Rynek 11.

Wyjazd 8.00

Przejazd trasą: Rynek, Brzezinka,Taciszów, Bycina, Słupsko, Toszek, Dąbrówka, Barut,Jemielnica,Centawa,Błotnica Strzelecka,Toszek,Pyskowice,Czechowice,Gliwice.

Trasa bardzo trudna, około 90 km.

Rajd poprowadzą przodownicy Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach.

Zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 13.00 w Barucie. Powrót grupowy lub indywidualny wybraną przez uczestników trasą.

UWAGA!!!

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty. Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników. Dla własnego komfortu uczestnik powinien wykazywać się dobrą kondycją fizyczną i wziąć pod uwagę długość trasy. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe
w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zaleca się jazdę w kaskach rowerowych. Każdy uczestnik rajdu musi bezwzględnie posiadać sprzęt i narzędzia potrzebne do usunięcia awarii we własnym rowerze.

Rajd odbędzie się niezależnie od pogody, udział w rajdzie jest bezpłatny.

W związku ze Światowymi Dniami Turystyki w dniu 27.09.2017 r. informujemy, że wszystkie koła, kluby i komisje naszego oddziału mają obowiązek, do dnia 05 września 2017 r. wysłać program własnych imprez związanych z daną imprezą.

Turystyczny Klub Kolarski PTTK
im. Władysława Huzy
w Gliwicach

zaprasza na 24 Rowerowe Pożegnanie Wakacji z metą zlokalizowaną na terenie rekreacyjnym MŁYNÓWKA w Leboszowicach.
Wyjazd na trasę rajdu z Gliwickiego Rynku o godz. 900 w dniu 27.08.2017r. pod opieką przodowników turystyki kolarskiej wraz z TKK PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach lub indywidualnie dowolnymi trasami. Trasa łatwa około 25km, tempo turystyczne.
Na mecie przy ul. Smolnickiej 6 w Leboszowicach, uczestnicy otrzymają pamiątkową nalepkę oraz będą mogli brać udział w konkursach sprawnościowych, których zwycięzcy otrzymają nagrody.
Szczegółowy regulamin na stronie - www.huzy.gliwice.pttk.pl

REGULAMIN

Gliwicki Klub Terenoznawczy „Cyrkino” zaprasza na Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację, które odbędą się w dniach 15-17.09.2017 w miejscowości Niewiesze nad zalewem Pławniowice.

Zapraszamy serdecznie całe drużyny, jak i pojedynczych zawodników, mile widziane także rodziny z dziećmi. Będą etapy dla zaawansowanych i początkujących, piesze, rowerowe i kajakowe. Można zgłosić się na całą imprezę lub tylko na pojedyncze etapy. Prosimy o zgłoszenia do 3.09.2017. Regulamin znajduje się pod adresem:

http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/nasze_imprezy/regulaminy/regulamin_dmp_wersja_31-08.pdf

Więcej informacji, zdjęcia i inne - https://www.facebook.com/events/1829663687293656.

2017.08.17 min

Czytaj więcej...

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach

zaprasza na

RAJD ROWEROWY

POZNAJEMY PIĘKNO GMINY SOŚNICOWICE

Gliwice-Gmina Sośnicowice-Gliwice

16 lipca 2017

Celem rajdu jest popularyzacja aktywnych form wypoczynku wśród rowerzystów.

poznanie piękna Gminy Sośnicowice i jej popularyzacja : zwiedzanie Sali Tradycji Gminy Sośnicowice,prywatnego Muzeum Techniki w Sośnicowicach pana Andrzeja Śledzińskiego Kowalstwo Płatnerstwo Metalurgia z unikalnym na skalę światową Muzeum gwoździ od czasów rzymskich do współczesności, prywatnego Muzeum w Bargłówce pana Krystiana Tischbierka Szpargoły u Omy Getrud i na koniec rajdu odwiedzenie mini skansenu maszyn rolniczych w Bargłówce.

Uroczyste zakończenie rajdu nastąpi w Grillo-Wędzarni „Zero Chemii” w Bargłówce połączone z miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników rajdu!!!.

Zbiórka uczestników na gliwickim Rynku o 8.45 a wyjazd o 9.00. Długość trasy około 45 km.

Tempo turystyczne.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Udział w rajdzie bezpłatny.

Rajd objęty patronatem Burmistrza Gminy Sośnicowice.

Szczegółowy regulamin na stronie internetowej klubu - www.huzy.gliwice.pttk.pl

XLRajd ,, Pod Wesołym Plecakiem’’
Zakopane
12.09.—17.09.2017 r.

 

Uczestnicy zgłaszają się w Zakopanym przy ul.Podhalańskiej 28, 12 września od godziny 11.00.

Noclegi uczestnikom rajdu przydziela kwatermistrz –tel. kom. 516 063 483

Zakończenie rajdu odbędzie się 16 września 2017 r.( sobota) o godz. 19ºº

-----------------------------------------------------------------------

      W ramach wpisowego uczestnicy rajdu otrzymują:

-----------------------------------------------------------------------

  • pięć  noclegów,
  • pięć śniadań,
  • pięć obiadokolacji,
  • wycieczka do Jaskini Bielańskiej Słowacja lub spływ Dunajcem,
  • opłacone  klimatyczne,
  •  znaczek rajdu dla każdego uczestnika,
  • potwierdzenie punktów GOT,
  •  wyróżnienia indywidualne i zespołowe.
buygenericmds.com apteka-india.com

Czytaj więcej...