ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

W związku ze Światowymi Dniami Turystyki w dniu 27.09.2017 r. informujemy, że wszystkie koła, kluby i komisje naszego oddziału mają obowiązek, do dnia 05 września 2017 r. wysłać program własnych imprez związanych z daną imprezą.