ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

wander bookMiło nam poinformować, że nasz Oddział stał się jednym z partnerów Dziennika Turystycznego Wander Book.

Dziennik Turystyczny Wander Book jest to specjalna książeczka, w której potwierdza się zwiedzenie danego obiektu. Potwierdzenia można zbierać w formie pieczątek oraz naklejek. Za zdobycie odpowiedniej ilości punktów można otrzymać nową książeczkę, odznakę oraz inne nagrody.

Aktualnie na liście znajduje się ponad 170 obiektów z Polski oraz: 450 z Niemiec, 350 ze Słowacji, 15 z Norwegii i ponad 3 000 z Czech!

W Oddziale można zakupić potwierdzenia (Wander-Cards) oraz pamiątkowe kartki z następujących obiektów:

Radiostacja Gliwice

- Kościół Wniebowzięcia NMP w Gliwicach

- Zamek Piastowski w Gliwicach

- Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach

- Kościół św. Jerzego w Gliwicach-Ostropie

- Kościół św. Michała Archanioła w Żernicy

- Kościół św. Trójcy w Rachowicach

- Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach

wander book 2

Strona główna projektu: http://pl.wander-book.com/

Link do naszego Oddziału jako partnera: http://pl.wander-book.com/sprzedawca/gliwice-pttk-ul-rynek-11.htm

 

ZAPRASZAMY NA WIEŻĘ WIDOKOWĄ KOŚCIOŁA pw. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w Gliwicach.

Wejścia w każdą w niedzielę w godzinach 16.00 i 17.00 od1 maja do 30 września 2016 r.

W pozostałe dni tygodnia grupy należy zgłaszać w Biurze Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11, tel. 32 231 05 76 Cena biletu 5,00 zł. WEJŚCIE WYŁĄCZNIE Z PRZEWODNIKIEM. Więcej na: Panorama Gliwic z wieży kościoła Wszystkich Świętych

pttk logo

W związku z zakończeniem poprzedniej umowy ubezpieczeniowej członków PTTK, w dniu 8 marca 2016 r. przedstawiciele ZG PTTK podpisali w imieniu Towarzystwa dwuletnią Umowę ubezpieczeniową Nr 5834–02.694.413

Przedmiotem ubezpieczenia są:

  1. następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego;
  2. koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.

W tym roku zmianą jest przede wszystkim możliwość zgłaszania szkody poprzez e-mail.

Wszystkie niezbędne informacje oraz formularze dostępne są na podstronie: Ubezpieczenie.

beskidzkiOddział PTTK Ziemi Gliwickiej ogłasza nabór na kurs dla kandydatów na Przewodników Beskidzkich. Spotkania organizacyjne odbędą się w dniach 31.03 i 07.04.2016 r. o godz. 17.15 w siedzibie Oddziału w Gliwicach, Rynek 11.

Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt. 4 Statutu PTTK w związku z otrzymaną uchwałą nr 17 Walnego Zebrania Koła PTTK „Niewidomy Globtroter z dnia 19 lutego 2016 r., Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej

zgodnie z uchwałą postanowił przychylić się do wniosku i z dniem 21 marca 2016 r. rozwiązać Koło PTTK „Niewidomy Globtroter”.

Wszystkim członkom naszego Oddziału  PTTK przypominamy, że do 31 marca należy opłacić składki członkowskie za bieżący rok, aby utrzymać ciągłość stażu przynależności do PTTK oraz ciągłość ubezpieczenia na życie.

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium