ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Informujemy, że przedłużyliśmy zapisy na następujące wyceiczki:

- Szlakiem Sanktuariów Podlasia do dnia 28.09.2017 r.

- Zakończenie Sezonu Turystycznego PTTK do dnia 28.09.2017 r.

- Meksyk do dnia 21.09.2017 r.

Zapraszamy.

Uwaga!!!
Dotyczy wyjazdu uczestników do Japonii.
Podstawienie autokaru na Placu Krakowskim w Gliwicach: zmiana godziny na 7:30. O godz.8:00 wyjazd do Warszawy.

Informujemy, że członowe PTTK, którzy będą brać udział w Pielgrzymce do Chorwacji proszeni są o OBOWIĄZKOWE zabranie ze sobą swoich legitymacji PTTK (względy ubezpieczeniowe). Przypominamy również, że wszyscy uczestnicy są zobowiązani posiadać se sobą dowód osobisty lub paszport.

Uczestników wyjazdu na pielgrzymkę do Chorwacji informujemy, że spotkanie związane z wyjazdem odbędzie się w dniu 12 czerwca br. o godz. 19.30 w kaplicy św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych.

W dniu 29 maja 2017 r. Zarząd Oddziału, na wniosek szkoły ZSP nr 2, Szkoły Podsawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Gliwicach, powołał nowe SKKT PTTK Obieżyświat. Opiekunem zostanie p. Hanna Gmytrasiewicz. SKKT rozpocznie swoja działalność od dnia 1.09.2017 r.

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium