ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Zgodnie z uchwałą zarządu nr 3/Z/2017 z dnia 16.10.2017 r został powołany nowy SKKT PTTK przy SP 12 w Gliwicach "Obieżyświaty". Opiekunem koła jest p. Hanna Gmytrasiewicz.

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium