ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

W dniu 29 maja 2017 r. Zarząd Oddziału, na wniosek szkoły ZSP nr 2, Szkoły Podsawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Gliwicach, powołał nowe SKKT PTTK Obieżyświat. Opiekunem zostanie p. Hanna Gmytrasiewicz. SKKT rozpocznie swoja działalność od dnia 1.09.2017 r.

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium