ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej zaprasza nauczycieli zajmujących się w szkole turystyką i krajoznawstwem na zebrania informacyjne na temat eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego. Zebranie odbędzie się w czwartek 09.02.2017 r. o godz. 15.30 w Oddziale PTTK, Rynek 11.

Turniej jest to konkurs wielodyscyplinowy i wieloetapowy o miano najlepszego zespołu turystyczno-krajoznawczego w Polsce. Przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół. Każda szkoła do eliminacji może zgłosić trzy drużyny trzyosobowe. Ze względów organizacyjnych koniecznie jest zgłoszenie drużyn w Oddziale PTTK, Rynek 11

do 15 marca b.r. W zgłoszeniu należy podać liczbę drużyn, skład osobowy i koniecznie imię i nazwisko opiekuna wraz z adresem mailowym, ewentualnie nr telefonu.

Eliminacje miejskie odbędą się w dniach 23 i 25.03.2017 r.

Zasady organizacji Turnieju, przygotowanie, przebieg i ocena poszczególnych konkursów Turnieju określa ogólnopolski regulamin dostępny na stronie Oddziału http://www.gliwice.pttk.pl.

Na zebraniu zostaną omówione ustalenia dotyczące eliminacji rejonowych; data i miejsce eliminacji, dobór konkursów, ewentualne zmiany w proponowanej punktacji i inne. Po zebraniu zostanie zamieszczony na stronie Oddziału komunikat informacyjny eliminacji turnieju 2017.

Uczestnicy zebranie zostaną również zapoznani z kalendarzem imprez i wycieczek na rok 2017.

kierownik eliminacji miejskich OMTTK
Gabriela Rościszewska

 


PTTK um_gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Młodzieżowy Dom Kultury wasko Nowiny Gliwickie
Wiadomości Powiatu Gliwickiego slazaczek tv imperium