ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Pocztówki o tematyce Gliwic.

Akcja: "Pocztówki z Gliwic". Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach.

Kilka rodzajów.