ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

2017 informatorWydawca: Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
Redakcja: Witold Brol, Andrzej Pańczyszyn
Redakcja techniczna: Ludwik Kmieć
Druk: Zakład Poligraficzny 44-100 Gliwice ul. Chopina 6
ISBN: 978-83-930591-3-3

Informator został poświęcony kilku najciekawszym wyjazdom krajowym i zagranicznym, w których moigli uczestniczyć sympatycy naszego Oddziału w roku 2016. Umieszczono również kalendarz imprez i harmonogram wycieczek na rok 2017.

Cena niezmiennie 5 zł.