ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

2016 informatorWydawca: Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
Redakcja: Witold Brol, Andrzej Pańczyszyn
Redakcja techniczna: Ludwik Kmieć
Druk: Zakład Poligraficzny 44-100 Gliwice ul. Chopina 6
ISBN: 978-83-930591-2-6

Informator został poświęcony kilku najciekawszym wyjazdom zagranicznym, w których moigli uczestniczyć sympatycy naszego Oddziału w roku 2015.

Cena pozostaje niezmienna i wynosi 5 zł.