ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

2015 informator

Wydawca: Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
Redakcja: Witold Brol, Andrzej Pańczyszyn
Redakcja techniczna: Ludwik Kmieć
Druk: Zakład Poligraficzny 44-100 Gliwice ul. Chopina 6
ISBN: 978-83-930591-9-5

Informator został poświęcony kilku najciekawszym wycieczkom z zeszłego roku.

Cena pozostaje niezmienna i wynosi 5 zł.