ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

2014 informatorWydawca: Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
Redakcja: Witold Brol, Andrzej Pańczyszyn
Redakcja techniczna: Ludwik Kmieć
Druk: Zakład Poligraficzny 44-100 Gliwice ul. Chopina 6
ISBN: 978-83-930591-5-7

Informator został poświęcony głównie Powiatowi Gliwickiemu. Zostały wymienione i krótko opisane najciekawsze zabytki, rezerwaty przyrody i inne ciekawe przyrodniczo miejsca. Jak co roku zamieściliśmy również pełny kalendarz imprez i wycieczek na rok 2014.

Informator zosał napisany ze współpracą ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach.

Cena pozostaje niezmienna i wynosi 5 zł.