ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

2013_informator_okladkaWydawca: Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej
Redakcja: Witold Brol, Andrzej Pańczyszyn
Redakcja techniczna: Ludwik Kmieć
Druk: Zakład Poligraficzny 44-100 Gliwice ul. Chopina 6
ISBN: 978-83-930591-1-9

Został wydany kolejny numer informatora.

Jako, że w tym roku wypada 60-lecie powstania Oddziału (rok założenia 25 lutego 1953) informator został poświęcony w całości historii i aktualnej działalności Oddziału oraz aktualnie działającym kołom (w tym SKKT), klubom i komisjom.

Został również umieszczony plan wycieczek na cały bieżący rok.

Cena pozostaje niezmienna i wynosi 5 zł.