ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

regulaminRegulamin zawiera:

  • regulamin zdobywania odznaki GOT PTTK
  • punktacja odcinków szkalów turystycznych
  • wykaz punktów pośrednich do zdobywania dużych GOT PTTK
  • spis zagranicznych pasm górskich, w których można zdobywać GOT PTTK
  • wzór wypełnienia książeczki GOT PTTK

a także:

  • regulamin Górskich Odznak Narciarskich (GON)
  • wzór wypełnienia książeczki GON PTTK

 

 Odznaki GOT PTTK