ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Nasza działalność:


Biuro prowadzi: sprawy członkowskie PTTK, zapisy na imprezy i wycieczki organizowane przez oddział, organizujemy imprezy o różnorodnym charakterze, których ofertę kierujemy do szkół oraz wszystkich mieszkańców Gliwic i powiatu Gliwickiego, a mianowicie:

 • wycieczki turystyczne i kulturalne (posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka woj. śląskiego oraz zezwolenie na prowadzenie wycieczek o zasięgu terytorialnym i na kraje ościenne, posiadamy gwarancję ubezpieczeniową turystyczną dotyczącą pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju)
 • organizacja wycieczek dla szkół, zakładów pracy itp.
 • wynajem przewodników, przodowników górskich oraz pilotów wycieczek
 • imprezy krajoznawczo-przyrodnicze
 • wycieczki w ramach "AKCJI LATO" dla przedszkoli i Domów Dziecka
 • kursy przewodnickie (Koło Przewodników Turystycznych)
 • wejścia na Gliwicką wieżę Kościoła Wszystkich Świętych 
 • rejs statkiem po Odrze - oferta dla szkół
 • rajdy górskie i terenowe
 • sejmiki młodzieżowe
 • sprzedaż książeczek i odznaki turystycznych PTTK, map, atlasów, przewodników

Ponadto:

 • Od wczesnej wiosny do jesieni - jeden z najlepszych Klubów Kolarskich w kraju im. Wł. Huzy zaprasza na ciekawe wycieczki i rajdy rowerowe.
 • Przez cały rok organizujemy imprezy na orientację. Celem tych imprez jest umiejętność poruszania się w terenie nieoznakowanym. Inwentaryzowaniem przyrody i ochroną zabytków zajmuje się w O/PTTK Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody.
 • Podwodny Klub ASTERINA szkoli płetwonurków i penetruje jeziora, morza i oceany.
 • Koło Przewodników Turystycznych zajmuje się prowadzeniem wycieczek krajoznawczo-turystycznych.
 • Chcących poznać Tatry Polskie i Słowackie zapraszamy na wycieczki, które organizuje Koło Przewodników Tatrzańskich.
 • Klub GKTG zrzesza ludzi chcących aktywnie spędzać czas w górach organizując wyjazdy w góry polskie i nie tylko.
 • Trzy kluby: Koło Globtroter, Trion oraz Skrzydła zrzeszają osoby niepełnosprawne, organizując wycieczki i imprezy specjalnie przystosowane do ich potrzeb i możliwości.


Inne informacje:

Od roku 2010 posiadamy Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego o nr 7505-24.

Od 2010 roku posiadamy również gwarancję ubezpieczeniową obowiązująca w firmie AXA. Gwarancja spełnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 233, poz 2268 z późn. zm). Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego.
Przedmiotem gwarancji jest zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej lub zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za uczestnictwo w imprezie.

zaswiadczenie o wpisie do rejestru 2017 min  gwarancja ubezpieczeniowa 2018 2019