przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Komisja Turystyki Szkolnej

2017.05.13 Park Szwajcaria

W sobotę 13.05.2017 Komisja Turystyki Szkolnej przy PTTK Ziemi Gliwickiej zorganizowała wycieczkę do Parku Szwajcaria w Gliwicach, połączoną z plenerem fotograficzno – malarskim. W wycieczce wzięli udział uczniowie z SP 13 z Panią Penką Grabanią, SP 18 i Pani Anna Błaż oraz SP 39 pod opieką Pani Bożeny Purchały i Pani Jadwigi Szandar. Utworzyła się nam całkiem pokaźna grupa tzn. 35 uczniów. Przewodnik, Pan Mirosław Czeczot przedstawił nam krótką historię parku.

Pierwotnie ogród był częścią majątku Gardel. Jego powierzchnia wynosi 4,4 ha. W XVIII wieku należał on do Balthasara Ludwiga von Larischa. Pod koniec XVIII wieku nabyło go miasto. W 1924 roku władze miasta przekształciły ogród w park. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był radny Juretzko, kosztowało to 70 000 marek. Został oddany do użytku 12 maja 1926 roku. Po 1945 roku zaczął podupadać. Szwajcaria, wielka miejska inwestycja, po wojnie uległa zapomnieniu i częściowej degradacji. Restaurację zamieniono w Ośrodek Szkolenia Kierowców, park stopniowo zarastał. Położona na uboczu Szwajcaria zeszła z oczu władz miejskich i niemal straciła status parku, na niektórych mapach figurując jako zielona plamka. Miasto przestało się chwalić miejscem, które niegdyś stanowiło jego ozdobę. Park ten od samego początku był włączony do tkanki miasta dwoma trasami spacerowymi, które stanowiły fragment infrastruktury rekreacyjnej, niwelując częściowo uciążliwości związane z mieszkaniem w przemysłowym ośrodku. Trasy te aż do dnia dzisiejszego pełnią rolę miejsc spacerowych, ale park zdziczał i stał się niedostępny. Dopiero od 2008 roku do sierpnia 2013 roku miała miejsce modernizacja parku. Założono stawy, posadzono w nich rośliny wodne, utworzono dodatkowe ścieżki, piękne klomby oraz nowoczesny placyk zabaw dla dzieci i mini siłownię. Obok parku jest nowo otwarta restauracja PARK SZWAJCARIA, gdzie można np. zjeść smaczne lody”.

Uczestnicy wycieczki po prelekcji przewodnika zajęli się fotografowaniem i rysowaniem otaczającej nas przyrody. Po wyznaczonym czasie, jury pod przewodnictwem Pani Jadwigi Szandar nagrodziło uczestników pleneru malarskiego. Oto zwycięzcy z poszczególnych szkół:

SP13

I miejsce – Zuzanna Pietrak

II miejsce – Aleksandra Pindur

SP 18

I miejsce - Martyna Maraj

II miejsce - Marta Motylińska

SP 39

I miejsce – Julia Kujawska

II miejsce – Zosia Dąbal                                                                

Konkurs fotograficzny będzie oceniony i rozstrzygnięty 18.05.2017r. Po wykonaniu zadań uczestnicy mieli czas na zabawy w parku i piknik na trawie. Na zakończenie nie zapomnieliśmy również o małej przyjemności dla podniebienia i udaliśmy się do restauracji na smaczne lody.

Przewodnik: Mirosław Czeczot, Wykonanie dyplomów: Jadwiga Szandar, Tekst: Bożena Purchała i Mirosław Czeczot, Zdjęcia: Bożena Purchała

Free Lightbox Gallery