przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Komisja Turystyki Szkolnej

RAJD „MARZANNA 2017”

Dnia 18.03.2017 r. odbył się VIII rajd „MARZANNA, RZECZYCE 2017” zorganizowany przez Komisję Turystyki Szkolnej Przy PTTK Ziemi Gliwickiej - przewodnik Mirosław Czeczot. Przy niesprzyjającej aurze uczestnicy zostali zapoznani z historią dzielnicy oraz obiektami, które znajdowały się na trasie.

Historia Łabęd sięga początków XIII wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi

z 1276 r.  W Starych Łabędach przy dawnym PGR, pośrodku parku zamkowego odkryto ślady średniowiecznego stożkowatego grodziska, prawdopodobnie

z XII w. i późniejszego zamku. Fragment wału drugiego grodziska z XV w. znajduje się nieopodal ujścia Kłodnicy, Jeziora Rzeczyckiego.
   Z 1648 r. pochodzą dane dotyczące kupna Łabęd przez Annę Sidonię, żonę hrabiego Kaspra Colonny z Toszka. W rękach tej rodziny Łabędy pozostawały do 16 stycznia 1671 r. kiedy to odkupił je hrabia Jerzy Welczek z Piotrowic. Przez prawie 280 następnych lat, aż do roku 1945 miejscowość wchodziła w skład majątku Welczków. 

Dzięki temu rodowi Łabędy przekształciły się w rozwiniętą wioskę rolniczą. Ostatnim właścicielem majątku łabędzkiego był Hano von Welczek, który pełnił funkcje ambasadora w Madrycie, w związku z czym nie mieszkał na stałe w zamku.

Ród Welczek osiedlił się w Łabędach w zamku warownym położonym w pobliżu poczty, za lub przed, kanałem. Stare zamczysko przetrwało jak pamiętają najstarsi mieszkańcy do lat trzydziestych naszego stulecia. W roku 1934 rozpoczęto budowę Kanału Gliwickiego, który miał zastąpić Kanał Kłodnicki. W tym czasie zamek został zburzony, gdyż znajdował się w miejscu, w którym miał przebiegać kanał. Za okres budowy nowego zamku można przyjąć połowę XVIII wieku. Zamek był otoczony pięknym parkiem, który sięgał, aż do torów kolejowych. W parku znajdowała się polana w kształcie podkowy, którą zdobiły przepiękne róże. Zamek otoczony był kutym z żelaza ogrodzeniem. Całość stanowiła uroczy zakątek ledwie widoczny zza drzew. Budynek ten liczył około 25-ciu pokoi, na parterze znajdował się obszerny hall oraz pokoje gościnne, na piętro prowadziły szerokie schody, które w części półpiętra rozchodziły się w dwie strony. Na pierwszym piętrze znajdowały się pokoje oraz sala balowa, z której prowadziło wyjście na rozległy taras. Nieopodal zamku znajdowała się kuźnia, która została unieruchomiona w XVIII wieku. Hrabiostwo von Welczek zamieszkiwało w zamku do końca II Wojny Światowej, tuż przed wtargnięciem Rosjan zamek opustoszał, przez pewien czas Rosjanie zajmowali zamek i zarządzali całym majątkiem. W roku 1948 do zamku został przeniesiony zarząd PGR, wcześniej jego siedziba znajdowała się nieopodal gorzelni. Oprócz biur w zamku znajdowała się biblioteka, świetlica dla dorosłych i dzieci oraz sala balowa w której jak sama nazwa wskazuje odbywały się zabawy. Z powodu problemów finansowych PGR nie odrestaurował zamku, który powoli popadał w ruinę. Po kilku latach wybudowano baraki do których przeprowadził się zarząd PGR natomiast zaniedbany zamek opustoszał aby następnie dać schronienie Cyganom. W latach 60-tych w ramach akcji "likwidacji śladów niemczyzny" zamek został wysadzony w powietrze przez brygadę Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego.

Kaplica p.w. św. Jana Nepomucena wzniesiona została około roku 1850 z fundacji rodu von Welczek w stylu neogotyckim. Była jedną z czterech kaplic wyznaczających granice parafii. Wewnątrz znajduje się drewniana figura świętego. Kaplica została odrestaurowana staraniem pana Marka Słabosza –ponownego poświęcenia dokonano 18 czerwca 2009 roku.

Następnie udaliśmy się w stronę Rzeczyc.

Rzeczyce (niem. Retzitz, 1936-1945 Rettbach) – wieś sołecka w położona w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Rudziniec. Miejscowość leży nad jeziorem Dzierżno , które potocznie jest nazywane Jeziorem Rzeczyckim. Powstało w1964r. Teren jeziora zamieszkują przeróżne gatunki ptaków ok. 80 gatunków.

Na miejscu odbył się konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę.” Po wspólnej ocenie przez opiekunów- kukły zostały spalone. Następnie udaliśmy się

w drogę powrotną do Łabęd i do naszych domów.

W rajdzie brały udział szkoły:

SP 13, 18, 21, 39, 41 oraz GM nr 4.

Ogółem przybyło 64 uczniów i 8 opiekunów.

Jury przyznało wszystkim szkołom równorzędne I miejsca.

Dyplomy przygotowała Jadwiga Szandar.

                                                                                                   Organizatorzy:

                                                                                        Mirosław Czeczot – przewodnik

                                                                                           Jadwiga Szandar – dyplomy

                                                                                          Magdalena Łapszyńska -zdjęcia

 

W roku 1900 rozpoczęto budowę dwóch kościołów ewangelickich. Jednego w Gliwicach przy ul. Jagiellońskiej, drugiego w Łabędach przy ul. Strzelców Bytomskich. We wrześniu 1902 r. odbyło się poświęcenie obu kościołów.

Free Lightbox Gallery