przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Komisja Turystyki Szkolnej

zebranie sprawozdawczo – wyborcze 2012

Dnia 13.12.2012 r odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Komisji Turystyki Szkolnej przy PTTK Ziemi Gliwickiej, w którym wzięli udział nauczyciele szkół z terenu Gliwic.
 Za okres minionej kadencji w imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie przedstawiła Pani Jadwiga Szandar.
 Po wysłuchaniu sprawozdania ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.
Następnie przystąpiono do wyłonienia kandydatów do nowego Zarządu.
Po głosowaniu i ukonstytuowaniu się , do nowego Zarządu weszli następujący nauczyciele z terenu Gliwic:
Przewodniczący- Mirosław Czeczot - nauczyciel GM 4
Zastępca – Jadwiga Szandar – emerytowana nauczycielka SP 39
Sekretarz – Bożena Purchała - nauczycielka SP 39
Członkini – Anna Błaż- nauczycielka SP 18
Członkini- Magdalena Łapszyńska- nauczycielka SP 41
Jednocześnie ustalono wydarzenia na najbliższy czas:
10.01.2013r – zebranie nauczycieli w PTTK o godz.16.30
12.01.2013r- Rajd „ CHOINKA” – Poligon Bumar Łabędy
 - organizator – MIROSŁAW CZECZOT
07.02.2013r – Bal Karnawałowy w SP 39- organizator – BOŻENA PURCHAŁA
 

Komisja Turystyki Szkolnej- Mirosław Czeczot