przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Komisja Turystyki Szkolnej

Spis sejmików turystycznych

KOMISJA TURYSTYKI SZKOLNEJ w składzie:

  • Stanisława GERLE
  • Mariola MIKSIEWICZ
  • Jadwiga SZANDAR
  • Zofia KOMAR

organizowały SEJMIKI TURYSTYCZNE dla młodzieży od 1993 roku

1. KRAKÓW (Kopiec Kościuszki) 1-3.X.1993
2. ISTEBNA „ZAOLZIANKA”(Barania Góra, Stecówka) 19-20.X.1994
3. BIELSKO (Szyndzielnia, Studio Filmowe) 22-23.X.1995
4. NYSA 18-20.X.1996
5. ŻYWIEC    (Grojec – Muzeum) 17-19.X.1997
6. ŁAZY (z Grotą Nietoperzowa)  23-25.X.1998
7. CIESZYN (Cieszyn Czeski) 26-28.XI.1999
8. LANCKORONA 20-22.X.2000
9. SŁAWKÓW 19-21.X.2001
10. KIELCE (G.Świętokrzyskie) 18-20.X.2002
11. USTROŃ ZAWODZIE 17-19.X.2003
12. OPOLE 8-10.X.2004
13. USTROŃ-DOBKA  21-23.X.2005
14. SKOLNICA  (Ścieżka Przyrodnicza) 21.X.2006


Od 2007 roku skład Komisji:

  • Penka GRABANIA
  • Jadwiga SZANDAR
  • Mirosław CZECZOT

organizacją Sejmików Turystycznych zajmują się co roku 2 szkoły.

15. RACHOWICE X.2007 (SP 39, SP 13)
16. GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 2008 (SP 14, SP 9)
17. ISTEBNA (Zaolzianka, Trójstyk) 2009 (SP 39, SP 13)
18. PUSTYNIA BŁĘDOWSKA 2010 (SP 28)
19. GÓRKI WIELKIE (Chata Chlebowa, ścieżka przyrodnicza
„BUCZE”, Muzeum „KOSSAKÓWKA)
2011 (SP 23, SP 41)
20. TYCHY KOPCIOWIC (Ośrodek Ekologiczny) 2012 (SP 18)