przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Komisja Turystyki Szkolnej

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Szkolnej w roku szkolnym 2010-2011

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Szkolnej
w roku szkolnym 2010-2011
(od września do czerwca)


1.     Ustalono, że zebrania z nauczycielami i opiekunami SKKT-PTTK odbywać się będą w II czwartek każdego miesiąca w razie potrzeby

w październiku – sejmik
w styczniu – bal
w marcu – marzanna
w maju i czerwcu – wycieczki

 

2.      Odbywały się następujące imprezy organizowane przez komisję:

a)      Sejmik młodzieżowy: 22-23.10.2010 w miasteczku edukacji ekologicznej w Sławkowie i na Pustyni Błędowskiej.
Uczestniczyli: SP 9, 21, 23, 28, 39, 41; łącznie 39 uczniów i 6 opiekunów

b)      Konkurs plastyczny pt. „Anioły” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
W tym wystawa, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród, które odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych 4.01.2011 roku
Złożono 66 prac z 10 szkół.

c)      Turystyczny rajd „Choinka” odbył się 8.01.2011 roku
W lesie Łabędzkim i na terenie Koła Łowieckiego „Ponowa”, z ciekawą prelekcją, pokazem broni myśliwskiej oraz poczęstunkiem w obecności łowczego p. Czesława Witkowskiego
Szkoły uczestniczące: SP 18, 23, 39, GM 4 (łącznie 54 osoby).

d)     Międzyszkolny konkurs Multimedialny „Woda Źródłem Życia” – 11.01.2011 r
Prezentacja nagrań, ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w SP 39 w Gliwicach w obecności przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (sponsor nagród) oraz dyrektor szkoły SP 39.
Złożono 18 prac z SP oraz 29 prac z GM.

e)      Turystyczny „bal choinka 2011” – 10.02.2011
Odbył się jak co roku w SP 39; bawiła się młodzież 5 szkół: SP 13, 18, 23, 39 i 30z Zabrza – łącznie 48 osób

f)       Wiosenny rajd „Marzanna 2011”
Odbyły się konkursy: na Marzannę oraz wiersz o wiośnie

g)      Wycieczka szlakiem Jana Pawła II: Skoczów – żywiec z przewodnikiem, p. Eugeniuszem Przykutą
Odbyła się 16.04.2011 r, wzięło w niej udział 52 osoby z SP: 13, 18, 23, 39 i 41; odbyło się również spotkanie na rynku w Skoczowie z uczniami SP 3 im. Jana Pawła II.

h)      Z okazji „Roku Turystyki Rodzinnej” zorganizowano konkurs plastyczny na projekt plakatu o ww. tytule
W konkursie wzięło udział 7 szkół oraz prywatne studio plastyczne. Złożono łącznie 38 prac. Wystawę urządzono w Biurze Oddziału PTTK Gliwice. 10.05.2011 r odbyło się spotkanie, na którym ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody. Wystawę tą przeniesiono następnie do SP 39, gdzie do dziś można podziwiać prace.

i)        Rejs Statkiem po Odrze i Kanale Kłodnickim odbył się 21 maja 2011 r. Przewodnikiem był p. Janusz Niemczuk
W rejsie uczestniczyło 33 uczniów oraz 2 opiekunów; po rejsie uczestnicy wyjazdu przeszli się po ścieżce edukacyjnej w Starej Kuźni.

j)        Dwudniowa wycieczka do najstarszej, zabytkowej kopalni soli w Bochni, z noclegiem w komorze solnej
W drugim dniu zwiedziliśmy również Kraków. Wyjazd odbył się w dniach 13-14.05.2011 r. W wyjeździe wzięło udział 45 osób z SP 13 i 23, w tym opiekunów.

 

Od września 2010 do czerwca 2011 odbyło się 10 imprez turystycznych, w których wzięło udział 462 uczniów, opiekunów i rodziców.

 

Współpracowaliśmy m.in. z kol. Magdaleną Lasko oraz Aleksandrą Koterbicką. Pomocni nam również byli Prezes O/PTTK Gliwice: Janina Lelito-Zimochocka oraz V-ce Prezes Oddziału: Elżbieta Zając.

 

Sprawozdania ze wszystkich imprez znajdują się w dokumentacji komisji, a zdjęcia i krótkie opisy w kronice oddziałowej.