przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Komisja Turystyki Szkolnej

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galeria/kts/2016/2016.05.19-21_10_rajd_szlakami_magdalena_lapszynska

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/vol1/users/pttk_gliwice/gliwice.pttk.pl/cache/jw_sig/jw_sig_cache_e22fcf06b5_01.jpg' for writing: Permission denied in /vol1/users/pttk_gliwice/gliwice.pttk.pl/plugins/content/jw_sig/jw_sig/includes/helper.php on line 152

50 JUBILEUSZOWY RAJD SZLAKMI POWSTAŃ ŚLĄSKICH

W dniach 19 – 21.05.2016r. odbył się 50 Jubileuszowy Rajd „ Szlakami Powstań Śląskich”.

 

Rajd został zorganizowany przez Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej. W imprezie wzięli udział uczniowie szkół z terenu Gliwic: SP 21 - 24 uczniów, SP 39 – 5 uczniów, SP 41- 7 uczniów oraz GM 4 – 33 uczniów. Młodzieżą opiekowało się 7 nauczycieli opiekunów.

 

Uczestnicy wybrali trasę nr 1 ze Sławięcic do Rudzińca. Po przyjeździe do Sławięcic uczestnicy udali się w kierunku byłego obozu koncentracyjnego i jenieckiego w latach 1940 – 45. Uczestnicy zostali zapoznani z historią obozu przez przewodnika trasy - Mirosława Czeczota.

 

Sławięcice (niem. Slawentzitz) – wschodnia część miasta Kędzierzyn-Koźle, położona nad Kanałem Gliwickim, dawniej odrębne miasto (1973-75). Sławięcice utraciły prawa miejskie w wyniku reformy administracyjnej w 1975 i zostały włączone do nowo utworzonego miasta, powstałego z połączenia Kłodnicy, Kędzierzyna, Koźla i Sławięcic oraz gminy Sławięcice (z siedzibą w Sławięcicach 1973-75). Powstało w ten sposób miasto Kędzierzyn-Koźle. Najdawniejsze źródłowe informacje dotyczące Sławięcic, jednej z najstarszych osad w Polsce pochodzą z XIII wieku. Na uwagę zasługuje fakt, że w roku 1246 ówczesny właściciel Sławięcic książę opolski Mieszko II w ramach swojej ostatniej woli podarował tę wioskę kościołowi, stawiając jednak warunek, że ludzie ubodzy w rocznicę jego śmierci otrzymywać będą posiłek, a w kościele będzie palić się świeca. Z nieznanych historykom bliżej przyczyn, prawdopodobnie nie doszło jednak do wykonania ostatniej woli księcia odnośnie Sławięcic, stały się one bowiem własnością brata zmarłego, księcia Władysława II Opolczyka. Przypuszcza się, że to właśnie książę Władysław II założył w latach 1246-1260 miasto Sławięcice, by czerpać z niego korzyści. Dokumentu potwierdzającego nadanie praw miejskich Sławięcicom przez księcia Władysława II nie udało się dotąd nigdy odnaleźć,  mimo to wzmianki w literaturze historycznej nie budzą, żadnych wątpliwości co do tego faktu. 30 listopada 1260 r. Sławięcicom odebrano prawa miejskie i przywrócono charakter zwykłej wsi. Sławięcice straciły wówczas prawa targowe oraz prawa wyszynku. W latach 1281-1355 Sławięcice wchodziły w skład księstwa kozielsko -bytomskiego. 10 stycznia 1289 książę Kazimierz bytomski jako pierwszy z książąt śląskich złożył w Pradze hołd lenny królowi czeskiemu Wacławowi II. Od tego czasu Sławięcice należały do Czech. W XV wieku został wybudowany tu zamek. Po śmierci króla Czech i Węgier Ludwika II Jagiellończyka (1526r.) następcą tronu został arcyksiążę austriacki Ferdynand I Habsburg. Tym samym Sławięcice przeszły pod zwierzchnictwo Habsburgów. W 1558 cesarz Ferdynand I Habsburg oddał w zastaw (za pieniądze) Sławięcice Johannowi von Oppersdorff. W roku 1702 sławięcicką posiadłość nabył hrabia Jakub Henryk Flemming. Parę lat później, w roku 1714 posiadłość  przeszła w ręce Grafów von Hoyn, którzy w latach 1716-1720 wybudowali pałac z ogrodem wzorowany na Wersalu.  W 1782 dobra Sławięcic stały się własnością księcia Fryderyka Hohenlohe, który wybudował w swoim majątku pałac z parkiem w stylu angielskim. Pałac wkrótce spłonął, odbudował go w 1827 roku Friedrich August, książę Hohenlohe-Ohringen. W 1817 roku Sławięcice uwolniły się od pańszczyzny. W 1845 uruchomiona została linia kolejowa z Opola do Gliwic (stacja kolejowa w Kędzierzynie nazywała się wówczas Koźle-Kędzierzyn). Przyśpieszyło to znacznie rozwój gospodarczy całego regionu. W połowie XIX wieku ważnym ośrodkiem przemysłowym były właśnie Sławięcice i pobliska Blachownia.  Po Kanale Kłodnickim kursowało rocznie ponad tysiąc statków, przewożących głównie towary z Gliwic do manufaktury w Sławięcicach oraz do składnicy towarów żelaznych utworzonej u ujścia Kanału do Odry. Podczas III powstania śląskiego 7 maja 1921 roku ppor. W. Fojkis wraz z 1 katowickim pułkiem piechoty im. J. Piłsudzkiego zajął Sławięcice i Blachownię. W niedługim czasie, bo już 4 czerwca 1921 niemieckie oddziały przeszły do kontrofensywy, zdobywając Koźle-Port, Kłodnicę i Kędzierzyn. Powstańcy, próbując opóźnić natarcie niemieckie wysadzili 9 mostów na rzece Kłodnica w Sławięcicach. W lipcu 1922 powiat kozielski został oficjalnie przekazany administracji niemieckiej i włączony do Niemiec. W latach 1933-1937 naziści przeprowadzili na Śląsku Opolskim kampanię zmian nazw geograficznych z polskich na niemieckie. Z tego też powodu w 1936 Sławięcice zmieniły nazwę na: Ehrenforst. W 1939 roku Niemcy przygotowując się do kampanii wrześniowej przeciwko Polsce, ulokowali w Sławięcicach dowództwo dywersyjnej grupy operacyjnej SS, która przeprowadziła w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 rzekomo "polski atak" na przygraniczny niemiecki urząd celny. Na potrzeby budowy strategicznych zakładów chemicznych i utrzymania produkcji Niemcy rozpoczęli w 1940 r. tworzenie rozległej sieci różnego rodzaju obozów, położonych w pasie od Blachowni przez Kędzierzyn i Azoty do Bierawy. Skoncentrowano w nich około 35 tysięcy więźniów. Sławięcice były miejscem rozmieszczenia kilku różnych nazistowskich obozów, min. Międzynarodowego obozu dla jeńców wojennych; Obozu pracy przymusowej, przeznaczonego głównie dla Polaków (tzw. Polenlager);Filii obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Sławięcicach (około 4 tys. więźniów);Obozu pracy przymusowej dla kobiet różnych narodowości (w większości Polek, Żydówek i Rosjanek).Obozy, które początkowo mogły pomieścić do 8 000 ludzi, mimo wielkiej śmiertelności osadzonych  w nim więźniów, w 1943 osiągnęły stan 50 000 uwięzionych. Przeprowadzano  w nich wiele masowych egzekucji, m. in. w styczniu 1945 zamordowano 1 500 Żydów. Do kwietnia 1943 kompleks obozowy zarządzany był przez niemiecki Wehrmacht, następnie Gestapo i SS. W dniach 23/24 stycznia 1945 Armia Czerwona zajęła Sławięcice wyzwalając więźniów obozowych. Niemcy, jeszcze przed ewakuacją zdążyli rozstrzelać dużą część jeńców. W czasie walk sowiecko - nazistowskich poważnie uszkodzony został zespół parkowo-pałacowy, a w roku 1948 jego ruina spłonęła i została rozebrana. 25 września 1954 reforma podziału administracyjnego powołała na terenie powiatu kozielskiego 30 gromad, w tym Gromadę Sławięcic. W listopadzie 1959 Sławięcice otrzymały status osiedla, a 1 stycznia 1973 uzyskały prawa miejskie.  15 października 1975 nastąpiło połączenie miast Koźla, Kędzierzyna, Kłodnicy i Sławięcic oraz 3 wsi (Lenartowic, Miejsca Kłodnickiego i Cisowej), które dało początek miastu Kędzierzyn-Koźle w dzisiejszej postaci.

Następnie udaliśmy się w kierunku miejscowości Rudziniec, gdzie dotarliśmy do boiska LKS „ AMATOR”, na którym znajdowała się meta rajdu.

Reprezentanci szkół przystąpili do konkursów: historycznego,

plastycznego i na piosenkę powstańczą.

W dniu 01.06.2016r. w siedzibie Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej ogłoszono wyniki 50 Jubileuszowego Rajdu „ Szlakami Powstań Śląskich” na poszczególnych trasach/ trasa jednodniowa piesza/.

KONKURS HISTORYCZNY- GIMNAZJA:

I miejsce – PAWEŁ ZAJĄCZKOWSKI – GM 4

II miejsce – OLIWIA CZAPSKA – GM 4

IV miejsce – JAKUB MEDOŃ – GM 4

V miejsce - JULIA KACZMARSKA – GM 4

VI miejsce – AGNIESZKA BARANOWSKA – GM 4

KONKURS HISTORYCZNY- SZKOŁY PODSTAWOWE:

I miejsce – JAKUB KRYSIŃSKI – SP 41

I miejsce – MAŁGORZATA SIEROCIŃSKA – SP 41

II miejsce – DAWID KUJAWSKI – SP 39

KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE POWSTAŃ ŚLĄSKICH- GIMNAZJA:

I miejsce – OLIWIA KRÓLICKA – GM 4

II miejsce – MARTA WOJTKIEWICZ – GM 4

IV miejsce – DOMINIKA BARTOSZ – GM 4

KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE POWSTAŃ ŚLĄSKICH- SZKOŁY PODSTAWOWE:

I miejsce – J. KUJAWSKA – SP 39

KONKURS NA PIOSENKĘ POWSTAŃCZĄ:

I miejsce – SKKT „ Powsinogi” - SP 41

II miejsce – SP 14

III miejsce SP – 21

IV miejsce – SKKT „Włóczykije”- SP 39

KLASYFIKACJA PUCHAROWA RAJDU:

I miejsce – GM 4

II miejsce – SP 41

III miejsce – SP 39

IV miejsce – SP 21

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!!

{gallery}kts/2016/2016.05.19-21_10_rajd_szlakami_magdalena_lapszynska{/gallery}

Tekst: Mirosław Czeczot

Zdjęcia: Magdalena Łapszyńska