przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Komisja Turystyki Szkolnej

Konkurs na najlepszy SKKT 2013/2014

Konkurs na najlepszy Szkolny Klub/Koło Turystyczno Krajoznawczy

w Gliwicach w roku szkolnym 2013/2014

 Sprawozdanie komisji konkursowej:

 

  1. Konkurs przeprowadza Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej wg regulaminu ZG PTTK obowiązującego w latach ubiegłych. W ubiegłym roku ZG PTTK zrezygnowało z przeprowadzania konkursu na etapie ogólnopolskim, zachęcając równocześnie do oceny kół w środowiskach lokalnych, więc konkurs jest jednoetapowy.
  2. Do konkursu przystąpiły trzy szkoły podstawowe, jedno gimnazjum i dwie szkoły ponadgimnazjalne.
  3. Komisja w składzie:

Gabriela Rościszewska            przewodnicząca

Mirosław Czeczot

na posiedzeniu 25.11.2014 r. po zapoznaniu się z przedstawionymi sprawozdaniami, kronikami, stronami internetowymi i innymi materiałami postanowiła przyznać:

w kategorii szkół podstawowych: przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca

1. miejsce        SKKT PTTK „ Powsinogi” w SP 41,

opiekunki: Magdalena Łapszyńska i Zofia Żywicka

                                    SKKT PTTK „Włóczykije” w SP 39,

opiekunka Bożena Purchała przy współpracy z Jadwigą Szandar

2. miejsce        SKKT PTTK „Turystyczna 13” w SP 13,

opiekunka Penka Grabania

w kategorii gimnazjów:

1. miejsce        SKKT w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, Gimnazjum nr 6

opiekun Piotr Kalinowski

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca:

1. miejsce        SKKT PTTK w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Glliwicach

opiekunki: Grażyna Stachura i BarbaraGarstka

SKKT PTTK „Homo Viator” w Zespole Szkół Mechaniczno

Elektronicznych

opiekunka Katarzyna Listwan

  1. Sprawozdania z rocznej działalności tych kół zostały przekazane do dokumentacji Oddziału.