przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Komisja Turystyki Szkolnej

Wyniki konkursu plastycznego: 330 Rocznica Wiktorii Wiedeńskiej

Wszyscy młodzi plastycy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie. 

Komisja oceniająca prace stwierdziła, że:

1.    Uczennica kl. VI, SP 41, SKKT PTTK „Powsinogi” GABRIELA MYSŁEK zdobyła GRAND PRIX za swój projekt plakatu wykonany zgodnie z założeniami regulaminu.

2.    I miejsce, ex aequo:
JULIA JAGOSZ, kl. VI, SKKT PTTK „Włóczykije”
ALEKSANDRA OGRYZŁO, kl. V, SP 41, SKKT PTTK „Powsinogi”

3.    II miejsce, ex aequo:
KRZYSZTOF JĘDRUSZEK, kl. I, GM 4
JACEK JAGOSZ, kl. VI, SKKT PTTK „Włóczykije”
ALICJA NADZIAKIEWICZ, kl. VI, SP 13, SKKT PTTK „Turystyczna Trzynastka”
MARTA CIBOROWSKA, kl. IV, SP 41

4.    III miejsce, ex aequo:
JACEK JAGOSZ, kl. VI, SKKT PTTK „Włóczykije”
WIKTORIA WILKOSZ, kl. VI, SP 5
MAJA SŁUPEK, kl. IV, SP 41

Wyróżnienie dla PATRYCJI PIETRAS i KATARZYNY HEYDA (GM 4) za ilustracje do w/w tematu. Pozostałe prace uznano za gazetki ścienne lub postery.

Prace te, pomimo że wykonane starannie, nie spełniają wymogów odnoszących się do PLAKATU.

Są to prace:
1.    Magdaleny Nowakowskiej, SP 13
2.    Michała Bajcera, SP 41
3.    Patryka Solgi, SP 41
4.    Wiktorii Jeleń, SP 41
5.    Julii Styki, SP 41
6.    Macieja Schotta, SP 41
7.    Patrycji Nowocin, GM 4

WSZYSTKIE PRACE DOSTARCZONE NA KONKURS MOŻNA ZOBACZYĆ NA WYSTAWIE POKONKURSOWEJ W O/PTTK ZIEMI GLIWICKIEJ. WYSTAWA TA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA PRZEZ PANIĄ JADWIGĘ SZANDAR.