ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno
Krajoznawczy - etap regionalny

Wzorem lat ubiegłych Oddział PTTK organizuje eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego. Jest to konkurs wielodyscyplinowy i wieloetapowy o miano najlepszego zespołu turystyczno-krajoznawczego w Polsce. Przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół. Każda szkoła do eliminacji może zgłosić trzy drużyny trzyosobowe. Drużyny zwycięskie będą reprezentować Gliwice na etapie wojewódzkim Turnieju. Zgłoszenie  wraz z wpisowym w wysokości 2 zł od ucznia należy złożyć w Oddziale PTTK, Rynek 11 do 6 marca.

Zasady organizacji Turnieju, przygotowanie, przebieg i ocena poszczególnych konkursów Turnieju określa ogólnopolski regulamin.

NA ETAPIE REGIONALNYM ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE KONKURSY:

W czwartek 26 marca 2009 r. w  Szkole Podstawowej nr 39

 • Krajoznawczy - pisemny, indywidualny
 • Wiedzy turystycznej i topograficznej  - pisemny, indywidualny
 • Kolarski tor sprawnościowy:
  • kolarski tor przeszkód - reprezentacja każdej szkoły powinna posiadać co najmniej jeden rower
  • przepisy ruchu drogowego - indywidualnie, test pisemny
 • Samarytanka:
  • wiedza z zakresu bezpieczeństwa, higieny wycieczkowania, ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy  indywidualny test pisemny
  • zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy - grupowy.
 • Kartka do kroniki (0 do 5 pkt) konkurs drużynowy; kartkę formatu A4 przedstawiającą z jednej strony drużynę, z drugiej środowisko (reprezentowaną szkołę lub/i Koło), wykonaną przez uczniów należy dostarczyć komisji konkursowej w dniu otwarcia eliminacji turniejowych.

W pištek, 27 marca 2009 r. w SP 32 ul. Wrzosowa

 • Turystyczny marsz na orientację - Las Łabędzki
 • Turystyczne ABC - konkurencja zespołowa:
  • rozpoznawanie drzew
  • ocena odległości "na oko",
  • pomiar azymutu
  • rzut do celu (dla SP)
  • gra topograficzna (dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)
  • konkurs - niespodzianka

Dokładne godziny przeprowadzenia konkursów dla  poszczególnych grup wiekowych zostaną podane w terminie późniejszym, po dokonaniu zgłoszeń przez szkoły.

UWAGA: Turniej jest konkursem zespołowym i w każdej konkurencji drużyna MUSI występować w tym samym składzie.

Ocena odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK.
Konkurs ma charakter indywidualny, a przyznane punkty nie mają wpływu na punktację turniejową. Do oceny zalicza się wszystkie zdobyte przez ucznia odznaki. Podstawą przyznania punktów są książeczki zdobytych odznak, Książeczki należy dostarczyć komisji konkursowej w dniu otwarcia eliminacji turniejowych wraz z wykazem odznak, które są zgłoszone do konkursu.