ODDZIAŁ PTTK

ZIEMI GLIWICKIEJ

 

Konkursy coroczne:

Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Turystyczno
Krajoznawczy (OMTTK)

Regulamin konkursu plastyczno literackiego
dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
i kółek plastycznych z okazji 50 Rajdu
Szlakami Powstań Śląskich

 Konkurs Fotografii Krajoznawczej: 

 

 Przegląd Piosenki Turystycznej:

Konkurs na logo Przeglądu Piosenki Turystycznej
i Rajdu Gimnazjalistów