przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

WYSTAWY I KONKURSY FOTOGRAFICZNE 2013

WIOSENNY PLENER FOTOGRAFICZNY odbył się 27.04.2013 w Żernicy. Uczestniczyło w nim dziesięć osób, kilka osób nie fotografowało i potraktowało wyjazd jako miłą wiosenną wycieczkę.
Które zdjęcia znajdą się na wystawie, zadecydujemy wspólnie.

JESIENNY PLENER FOTOGRAFICZNY, zaplanowany jest na Pojezierzu Palowickim.

Termin składania prac na KONKURS FOTOGRAFII KRAJOBRAZOWEJ: ZIMA W GLWICACH, upłynął 17.04.2013.
Kolejny temat konkursu to ALEJE GLIWIC I OKOLIC, termin oddania prac do 17.X.2013.
Prace należy składać w Biurze Oddziału PTTK 1 piętro lub na zebraniu Klubu,w każdą środę od godz. 16.30.