przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

STYCZEŃ 2017

4.01.

SPOTKANIE NOWOROCZNE

11.01.

WSPOMNIENIA Z WĘDRÓWEK PO BESKIDZIE ŚLĄSKIM I MAŁYM

LEON HUPKA

18.01.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

25.01

MAROKO – MIASTA KRÓLEWSKIE

LUDMIŁA KAPŁON