przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

TEMATY SPOTKAŃ ŚRODOWYCH LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2016

9.11.

CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE STOBRAWSKEIGO

PARKU KRAJOBRAZOWEGO.

Teresa , Henryk Hadaszowie

16.11.

MEANDRY RZEKI RUDY, ZWIERZYNIEC W DOLINIE RACZOKA.

LEŚNICZÓWKI I DOMKI MYŚLIWSKIE.

Leon Hupka

23.11.

PAPUA ZACHODNIA.

Tadeusz Stachura -Klub Asterina

30.11.

ZAMEK W RACIBORZU. PARK, RYNEK, MUZEUM.

Leon Hupka

7.12.

LAS CHORZOWSKI JESIENIĄ. KOPALNIA BIBIELA.

Aleksandra Koterbicka

14.12.

ZWYCZAJE LUDOWE POWIATU GLIWICKIEGO.

WSPOMNIENIE O ALI CZECHOWSKIEJ.

Gabriela Rościszewska

28.12.

TRUFLE W POLSCE.

Aleksandra Koterbicka