przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

PAŹDZIERNIK 2016

5.10

BLIŻEJ NIEDŹWIEDZI

Jadwiga Szandar

12.10

RELACJA Z WYCIECZKI: PISARZOWICE – KOZY

Gabriela Rościszewska

19.10

PODRÓŻE DO INDII

Jacek Gładki

26.10.

RELACJA Z WYCIECZKI: SZWAJCARIA GLIWICKA,

PYSKOWICE – CMENTARZ ŻYDOWSKI, LAS FAZANIEC

Jadwiga Szandar, A.Koterbicka