przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

TEMATY SPOTKAŃ ŚRODOWYCH MAJ 2016

4.05.

„DZIEŃ ZIEMI” W ŁĄCZY

Łucja Berlińska

OGRODY HORTULUS

Aleksandra Koterbicka

11.05.

DREZNO

Jerzy Halski

18.05.

INWAZJA OBCYCH GATUNKÓW. DZIKIE PSZCZOŁY I TRZMIELE

Jadwiga Szandar

25.05.

WIOSNA W EUROPIE

Jadwiga Szandar

ARBORETUM – OBORY

Leon Hupka