przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

TEMATY SPOTKAŃ ŚRODOWYCH KWIECIEŃ 2016

6.

SOMERSET – POLA I ŁĄKI. W.BRYTANIA

JADWIGA SZANDAR

13.

OGRÓD BIBLIJNY W CHORZOWIE

TERESA I HENRYK HADASZ

20.

SEKRETY MORZA PÓŁNOCNEGO

JADWIGA SZANDAR

PRZEDWIOŚNIE – ŻERNICKIE ŁĄKI I LASY

LEON HUPKA

27.

CZARNOGÓRA

TADEUSZ PIEKARZ