przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

TEMATY SPOTKAŃ ŚRODOWYCH SIERPIEŃ 2015

TEMATY SPOTKAŃ ŚRODOWYCH

SIERPIEŃ 2015

5.08

MIGAWKI Z SIKORNIKA

LEON HUPKA

12.08

ZEBRANIE ODWOŁANE

19.08

ŁUK MUŻAKOWSKI

GABRIELA ROŚCISZEWSKA

26.08.

MIGAWKI ZNAD WIERZBNIKA

LEON HUPKA