przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

TEMATY SPOTKAŃ ŚRODOWYCH LIPIEC 2015

1.07

ZEBRANIE KLUBOWE W PARKU CHROBREGO -

POZNAJEMY JEGO HISTORIĘ I PRZYRODĘ

8.07

MUZEA ŚLĄSKIE – HISTORIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

PŁYTA -ZAŁĄCZNIK DO GAZETY WYBORCZEJ

15.07

TAJEMNICE PTAKÓW : PORANNY CHÓR, WE WŁASNYM GNIEŹDZIE.

JADWIGA SZANDAR

22.07

TAJEMNICE PTAKÓW: ŻYCIE NA KRAWĘDZI, W ŚWIECIE LUDZI

JADWIGA SZANDAR

29.07

TAJEMNICE PTAKÓW: WALIA MÓJ DOM

JADWIGA SZANDAR

IMPRESJE Z WYCIECZKI : OSTROPA-RACHOWICE-SIERAKOWICESOŚNICOWICE

MAGDALENA ŁAPSZŃSKA