przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

TEMATY SPOTKAŃ ŚRODOWYCH - kwiecień 2015

KWIECIEŃ

8.04

O PTAKACH NIE CAŁKIEM SERIO

GABRIELA ROŚCISZEWSKA

15.04

„GŁĘBOKIE DOŁY” POD KSIĄŻENICAMI-BUKOWE UROCZYSKO

MAGDALENA ŁAPSZYŃSKA

22.04

REGIONALNA ODZNAKA KOLARSKA

INDYWIDUALNY RAJD ROWEROWY „ZIEMIA CIESZYŃSKA”

TADEUSZ PIEKORZ

29.04

SZKOCJA – ZAMEK INVERARAY

BARBARA KULCZYNA