przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

MARZEC 2015

TEMATY SPOTKAŃ ŚRODOWYCH
04. Brzegiem Bierawki i jej dopływu, od Nieborowic po Łuże.
Leon Hupka
11. Dzień liczby Pi.
Gabriela Rościszewska
18. Wysowa i okolice.
Marta Świetlicka
25. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego cz III.
Maria Lasko