przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

TEMATY SPOTKAŃ ŚRODOWYCH -LUTY 2015

LUTY 2015

TEMATY SPOTKAŃ ŚRODOWYCH

04. CHOINKA TURYSTYCZNA - 2015, W ZDJĘCIACH I

FILMACH UCZESTNIKÓW.

11. EUROPEJSKA LISTA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

MARIA LASKO

18. NAROŚLA GALASOWE.

ALEKSANDRA KOTERBICKA

25. FUNKCE LASU.

MOCZARY I UROCZYSKA.

JADWIGA SZANDAR