przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej

Klub Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody

TEMATY SPOTKAŃ ŚRODOWYCH LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2014

TEMATY SPOTKAŃ ŚRODOWYCH
LISTOPAD


05. OBJAZD FRANCJI. Cz II
Ludmiła Kapłon
12. SZLAK GOTYKU CEGLANEGO
miasta Hanzeatyckie: Straslund i Wolgast
Magdalena Lasko
16. POKAZ ZDJĘĆ Z WYCIECZKI DO RUD
w dniu13.XI.2014
Leon Hupka
26. ALOIS JULIUS WERNER - florysta ze Starych Gliwic
Aleksandra Koterbicka

GRUDZIEŃ

03. O REZERWACIE LAS DĄBROWA
Leon Hupka
10. TATRY WYSOKIE
Romuald Romanowski
17. SPOTKANIE WIGILIJNE